WARSZAWA:   Wesoła - Wawer - Praga Południe - Rembertów

Wybierz wydanie:

Logowanie

automatyczne logowanie
Zarejestruj się    Zapomniałem hasła

Czwartek, 28 września 2023 r.
Imieniny obchodzą: Marek, Wacław

Regulamin

Zasady korzystania z portalu Wiadomoscisasiedzkie.pl

Witamy w portalu wiadomoscisasiedzkie.pl – naszym lokalnym serwisie informacyjnym. Poniżej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszego serwisu.
Niniejszy Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny i dostępu do publikowanych przez nas informacji a jego zapisy dotyczą wszystkich korzystających z portalu Użytkowników, czyli także Ciebie.
Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

 

      I.            Wydawca
Wydawcą portalu internetowego Wiadomości Sąsiedzkie (www.wiadomoscisasiedzkie.pl) jest J-Property z siedzibą przy ul. Zwycięzców 20 lok. 2, 03-936 Warszawa. Wszelkie prawa do portalu są zastrzeżone na rzecz J-Property, a prawa do zawartych w nim elementów (teksty, grafika, zdjęcia, materiały filmowe i bazy danych) są zastrzeżone bądź na rzecz J-Property bądź na rzecz podmiotów i osób, których materiały - na podstawie współpracy z J-Property - są udostępniane na stronie głównej i podstronach portalu Wiadomości Sąsiedzkie.

 

    II.            Prawa i możliwości użytkowników witryny.
Przeglądając portal wiadomościsasiedzkie.pl oświadczasz, że zapoznałeś się i akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z portalu, w szczególności:

 1. zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakichkolwiek nieścisłościach w publikowanych materiałach,
 2. masz prawo do przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania wyłącznie do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych do użytku osobistego,
 3. komentowania bądź przesyłania artykułów do naszego serwisu.

    III.            Komentarze
 1. Jako Użytkownik portalu masz prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Administratora miejscach serwisu. Jest to możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się na naszym portalu.
 2. Jako Użytkownik umieszczający komentarz do materiału masz prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii, z zastrzeżeniem ust. 3. Wszelkie informacje i opinie publikujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w komentarzach.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:
  1. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  2. naruszają prawa osób trzecich;
  3. są wulgarne lub obsceniczne;
  4. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
  5. są reklamą
  6. są spamem lub niezamówioną informacją handlową
  7. zawierają treści pornograficzne
  8. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia ust. 3, a także innych wypowiedzi uznanych przez Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na tematykę komentowanego materiału. Administrator może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 3.
  9. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z serwisu lub zmienić zasady ich funkcjonowania.
   1. dokonywania, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
   2. rozpowszechniania (w tym rozpowszechniania w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach portalu: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy,
   3. pobierania zawartości baz danych i wtórnego jej wykorzystywania w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
IV. Wykorzystywanie materiałów
Masz prawo korzystać z wszelkich materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w portalu, nie oznacza to  jednak  nabycia przez Ciebie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Nie masz prawa do:


V.  Respektowanie praw autorskich
Zawsze staramy się zwracać szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL). Dlatego:

 1. Przesyłając do publikacji na portalu wiadomoscisasiedzkie.pl jakikolwiek materiał zgadzasz się na pełne i wszechstronne jego wykorzystywanie przez Użytkowników portalu z jedynym zastrzeżeniem, że kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy,
 2. Udostępniając artykuły, zdjęcia, informacje zapewniasz, że są autentyczne oraz posiadasz prawo do rozporządzania nimi,
 3. Udostępniając  artykuły, zdjęcia, informacje zgadzasz się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do portalu materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę witryny wiadomoscisasiedzkie.pl, pracowników oraz kierownictwo firmy przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Ciebie.

VI. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w portalu wiadomoscisasiedzkie.pl, prosimy o przesłanie zawiadomienia na następujący adres: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

VII.  Zobowiązanie wydawcy
Wydawca portalu zobowiązuje się do:

 1. dołożenia wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych,
 2. publikowania materiałów w dobrej wierze, że mogą być przydatne bądź pomocne Użytkownikom portalu z zastrzeżeniem, że każdy Użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem.

VIII.    Ochrona prywatności

 1. Portal wiadomoscisasiedzkie.pl gwarantuje Użytkownikom portalu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Portal wiadomoscisasiedzkie.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. W ramach świadczenia niektórych usług Portal wiadomoscisasiedzkie.pl zbiera i przetwarza wspólnie z Partnerami, dane niezbędne dla świadczenia tych usług, niebędące danymi osobowymi.
 4. Portal wiadomoscisasiedzkie.pl zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację
 5. Portal wiadomoscisasiedzkie.pl gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się wyłącznie jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
 • po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej usługi,
 • w postaci zredagowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu wiadomoscisasiedzkie.pl
IX.           Ochrona danych osobowych
 1. Portal wiadomoscisasiedzkie.pl zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Portal wiadomoscisasiedzkie.pl zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Portal wiadomoscisasiedzkie.pl, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
 3. Portal wiadomoscisasiedzkie.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania usług. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosowej zgody Użytkownika oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Portal wiadomoscisasiedzkie.pl.
 5. Portal wiadomoscisasiedzkie.pl zastrzega, że w przypadku zgłaszania Portalowi wiadomoscisasiedzkie.pl problemów związanych z korzystaniem z portalu Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Portalu wiadomoscisasiedzkie.pl do przechowywania kopii takiej korespondencji.
 1. Portal wiadomoscisasiedzkie.pl gwarantuje Użytkownikom portalu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Portal wiadomoscisasiedzkie.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. W ramach świadczenia niektórych usług Portal wiadomoscisasiedzkie.pl zbiera i przetwarza wspólnie z Partnerami, dane niezbędne dla świadczenia tych usług, niebędące danymi osobowymi.
 4. Portal wiadomoscisasiedzkie.pl zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację
 5. Portal wiadomoscisasiedzkie.pl gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się wyłącznie jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
 • po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej usługi,
 • w postaci zredagowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu wiadomoscisasiedzkie.pl

 

VIII. Wyłączenia gwarancji
Korzystanie z portalu oznacza, że w pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia portal wiadomoscisasiedzkie.pl takim jaki jest. W szczególności zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać błędne informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób mogą nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom, mimo iż wydawca dołożył wszelkich możliwych starań, by zamieszczone treści odpowiadały rzeczywistości.
Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W szczególności:

 1. Wydawca portalu wiadomoscisasiedzkie.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
 2. Wydawca portalu wiadomoscisasiedzkie.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona na portalu wiadomoscisasiedzkie.pl publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
 3. wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny lub jakikolwiek odsyłacz będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów,


IX. Ograniczenie odpowiedzialności
Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca portalu wiadomoscisasiedzkie.pl ani żaden pracownik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Ciebie informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem portalu wiadomoscisasiedzkie.pl (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia portalu lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca portalu wiadomoscisasiedzkie.pl został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.

Portal wiadomoscisasiedzkie.pl w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podjętych na podstawie zawartych w witrynie materiałów decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Wydawca i autorzy portalu wiadomoscisasiedzkie.pl nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na różnego rodzaju forach, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.

X. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy
W portalu wiadomoscisasiedzkie.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm. Wydawca portalu wiadomoscisasiedzkie.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

XI. Rozstrzyganie sporów
W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

 1. zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
 2. zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
 3. zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.
 4. zgadzasz się, że wszelkie wynikające z korzystania z portalu wiadomoscisasiedzkie.pl albo naruszenia jakichkolwiek praw w portalu wiadomoscisasiedzkie.pl roszczenia i żądania mogą być kierowane w okresie do jednego roku (1) od momentu zdarzenia, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględnione.

 


14. Zmiany regulaminu korzystania z portalu wiadomoscisasiedzkie.pl

Wydawca portalu wiadomoscisasiedzkie.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania Użytkowników i Czytelników. Użytkownicy i Czytelnicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.

 
stalgast2

Kalendarz Imprez

Wrzesień 2023
PnWtSrCzwPtSoNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia


2 - 9 października 2023

Spotkania nt. budów ul. Bursztynowej i Babiego Lata

Zgłoś wydarzenie

Archiwum wydań drukowanych
 

Nasza ankieta

Czym najczęściej podróżujesz do centrum Warszawy?

Autobusem
Autobusem z przesiadką do tramwaju
Pociągiem (Koleje Mazowieckie lub SKM)
Własnym samochodem
Rowerem / motocyklem
Zobacz wyniki
oromedica

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:
Zapisz Usuń