WARSZAWA:   Wesoła - Wawer - Praga Południe - Rembertów

Wybierz wydanie:

Logowanie

automatyczne logowanie
Zarejestruj się    Zapomniałem hasła

Środa, 20 października 2021 r.
Imieniny obchodzą: Ireny, Kleopatry, Jana

Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół - nabór do 31 sierpnia

27 - 31 sierpnia 2021

Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół - nabór do 31 sierpnia

Stypendia obejmują uczniów szkół ponadpodstawowych lub dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych za osiągnięcia odnotowane w roku szkolnym 2020/2021.

Stypendia m.st. Warszawy Sapere Auso udzielane są od 2008 roku i pełnią dziś szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, funkcję samorządowego projektu. Wnioski można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) po uprzedniej rejestracji w systemie. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2021 roku (liczy się data wpływu).

W związku z wdrożeniem ESdOS preferowaną formą komunikacji z wnioskodawcami, kandydatami, opiekunami prawnymi kandydatów małoletnich jest komunikacja e-mailowa. Wskazanie innego sposobu komunikacji nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia wniosku, jednak komunikacja elektroniczna umożliwi niezwłoczne przekazywanie Państwu przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzoną procedurą w sprawie przyznania stypendium m.st. Warszawy Sapere Auso. 

Kto może zostać stypendystą?

Stypendia mogą być przyznane uzdolnionym uczniom, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uczęszczać do publicznych lub niepublicznych szkół ponadpodstawowych lub do dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy bez względu na miejsce zamieszkania - za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych lub w dotychczasowych klasach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

Zwracamy szczególną uwagę na specyfikę stypendiów, adresowanych również do uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy Sapere Auso mogły wyróżniać także wyjątkowe osiągnięcia związane z własnym dorobkiem naukowym, badawczym, twórczym lub szczególne zaangażowanie społeczne.

Kto może złożyc wniosek?

Lista wnioskodawców w tym m.in.:

 • dyrektor szkoły, do której uczęszczał kandydat w roku szkolnym 2020/2021,
 • rodzic lub opiekun prawny kandydata,
 • pełnoletni kandydat.

Wysokość stypendium: 3 800 zł

Jak złożyc wniosek?

Są dwie możliwości złożenia wniosku, do wyboru:

 1. w formie papierowej: podpisaną przez wnioskodawcę wersję papierową (zalecany wydruk wniosku wypełnionego i zarejestrowanego w systemie ESdOS, tj. z widocznym numerem wniosku w nagłówku, wraz z załącznikami) można dostarczyć bezpośrednio lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:
  Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
  ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa
 • w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO/nr wniosku …”

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 16:00.

 1. lub w formie elektronicznej: pobrany wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym korzystając z:
 • profilu zaufanego,
 • e-dowodu,
 • podpisu kwalifikowanego.

Wniosek z podpisem elektronicznym należy złożyć do Urzędu m.st. Warszawy za pośrednictwem swojego konta na platformie ePUAP (adres skrytki: /UMSTWarszawa/skrytka ) albo załączyć bezpośrednio w systemie ESdOS (opcja „złóż wniosek” na liście „moje wnioski” w panelu użytkownika ESdOS, prawy górny róg).

Przydatne informacje:

Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu podpisanego wniosku do Urzędu.
Wnioski niekompletne, niepodpisane, złożone poza terminem nie będą rozpatrywane.
Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie wniosków w możliwie szybkim terminie.
Wyniki zostaną ogłoszone w IV kwartale 2021 r. (przełom października i listopada)


Termin
27 - 31 sierpnia 2021
stalgast

Kalendarz Imprez

Najbliższe wydarzenia


24 września - 31 października 2021

Konkurs plastyczny "Mój Rembertów"

27 września - 7 listopada 2021

Stwórz film reklamowy Wedla i zdobądź cenne nagrody!

Piątek, 22 października 2021

Warszawa zaprasza na Noc Księgarń

Zgłoś wydarzenie

Mazowiecka 18
Archiwum wydań drukowanych
 

Nasza ankieta

Która forma z letnich atrakcji miejskich podobała Ci się w tym roku najbardziej?

spacery z przewodnikiem
koncerty plenerowe
kino plenerowe
wycieczki rowerowe
wszystko co działo się nad Wisłą
wyprzedaże garażowe
plenerowe zajęcia sportowe
rejsy Wisłą
nie korzystałem/am z żadnej z ww. atrakcji
podobały mi się wszystkie
Zobacz wyniki

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:
Zapisz Usuń