WARSZAWA:   Wesoła - Wawer - Praga Południe - Rembertów

Wybierz wydanie:

Logowanie

automatyczne logowanie
Zarejestruj się    Zapomniałem hasła

Środa, 20 października 2021 r.
Imieniny obchodzą: Ireny, Kleopatry, Jana

Konsultacje społeczne projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

15 - 26 września 2021

Konsultacje społeczne projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zapraszamy mieszkańców Rembertowa do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025.

Główny cel Programu to zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie m.st. Warszawy.

Program będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

  • Profilaktyka, diagnoza społeczna i edukacja społeczna. Działania te powinny być ukierunkowane na: poszerzenie wiedzy ogółu społeczeństwa na temat samego zjawiska oraz możliwości uzyskania pomocy w przypadku jego wystąpienia, zmniejszenie przyzwolenia dla stosowania przemocy w rodzinie, zwiększenie kompetencji interpersonalnych i opiekuńczo-wychowawczych
  • Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Oznacza to dbanie o rozwój infrastruktury instytucji publicznych, a także organizacji pozarządowych udzielających pomocy oraz wypracowanie zasad ich współpracy
  • Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie. Działanie to będzie realizowane m.in. poprzez tworzenie i wspieranie programów oddziaływań skierowanych do osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, stosujących przemoc w rodzinie i skłonnych do zachowań agresywnych w stosunku do osób bliskich w formie oddziaływań indywidualnych i grupowych, psychoedukacyjnych, psychologicznych i psychoterapeutycznych, treningów umiejętności społecznych, Treningu Zastępowania Agresji, warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i komunikacji.
  • Podnoszenie kompetencji, rozwijanie i doskonalenie umiejętności służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działanie to będzie realizowane poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, spotkań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie superwizji czy zwiększenie efektywności współpracy interdyscyplinarnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przewidziane w Programie działania mają za zadanie zapewnienie niezwłocznej reakcji właściwych instytucji i podmiotów na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, w celu jej przerwania, udzielenia skutecznej pomocy dotkniętym nią osobom oraz wyeliminowania przemocy w rodzinie. 

Treść Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025 wraz z załącznikami oraz formularz konsultacji projektu znajdują się na stronie internetowej: www.konsultacje.um.warszawa.pl

Konsultacje trwają od 6 do 26 września 2021.


Termin
15 - 26 września 2021
stalgast

Kalendarz Imprez

Najbliższe wydarzenia


24 września - 31 października 2021

Konkurs plastyczny "Mój Rembertów"

27 września - 7 listopada 2021

Stwórz film reklamowy Wedla i zdobądź cenne nagrody!

Piątek, 22 października 2021

Warszawa zaprasza na Noc Księgarń

Zgłoś wydarzenie

Mazowiecka 18
Archiwum wydań drukowanych
 

Nasza ankieta

Która forma z letnich atrakcji miejskich podobała Ci się w tym roku najbardziej?

spacery z przewodnikiem
koncerty plenerowe
kino plenerowe
wycieczki rowerowe
wszystko co działo się nad Wisłą
wyprzedaże garażowe
plenerowe zajęcia sportowe
rejsy Wisłą
nie korzystałem/am z żadnej z ww. atrakcji
podobały mi się wszystkie
Zobacz wyniki

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:
Zapisz Usuń