WARSZAWA:   Wesoła - Wawer - Praga Południe - Rembertów

Wybierz wydanie:

Logowanie

automatyczne logowanie
Zarejestruj się    Zapomniałem hasła

Niedziela, 25 lutego 2018 r.
Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd

Poszerzenie działań dzielnicy w sferze społecznej

Stanisław Piwowar, Zastępca burmistrza dzielnicy Rembertów  |  1 grudnia 2017

Realizacja zadań dzielnicy w sferze społecznej nie odbywa się wyłącznie w rutynowy sposób, lecz poszerzono je o wiele nowych inicjatyw i przedsięwzięć, adresowanych do mieszkańców Rembertowa.

Od 1 września rozpoczął się rok szkolny w zmienionej strukturze oświaty, dostosowanej do nowej ustawy oświatowej – przede wszystkim przekształcono Gimnazjum nr 126 w SP nr 376 oraz zlikwidowano pozostałe gimnazja z włączeniem ich oddziałów do SP 189 i SP 254, a także zlikwidowano filię SP 217 przy ul. Ziemskiego. W większości szkół urządzono i wyposażano gabinety przedmiotowe dla klas VII i VIII, w pozostałych palcówkach prace są na ukończeniu.

Uchwałą Rady m.st. Warszawy otrzymaliśmy 2,7 mln zł na budowę do końca przyszłego roku obiektu kontenerowego przy ZS 74, co zwiększy liczbę pomieszczeń w SP 254 i szkole muzycznej do czasu wybudowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Kawęczyn-Wygoda.

Wszystkie rembertowskie przedszkola otrzymają oczyszczacze powietrza, pierwsze z urządzeń trafiło już do Przedszkola 243 przy ul. Kordiana.

W naszych szkołach rozpoczęła się realizacja projektu „Bliżej rynku pracy”. Celem głównym projektu jest podniesienie wśród co najmniej 90% uczniów szkół z oddziałami gimnazjalnymi z terenu Warszawy i 9 okolicznych powiatów lub gmin kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy. Projekt (do 30.VI.2019 r.) zawiera wzmocnienie doradztwa w szkołach oraz uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa, a także tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

W sferze organizacyjno-programowej udzieliliśmy szkołom wsparcia w opracowaniu, według nowych zasad, programów profilaktyczno-wychowawczych.

Na jesienne i zimowe dni przedstawiono ofertę wielu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. Dlatego też odpowiedzieliśmy na zapotrzebowanie dyrektorów szkół podstawowych i współorganizujemy programy, kierowane przede wszystkim do dzieci z trudnościami w nauce, z różnymi zainteresowaniami, chcących atrakcyjnie spędzić czas wolny, jak i pozostających w szkole po zajęciach lekcyjnych do późnych godzin popołudniowych.

Oto niektóre z pozalekcyjnych programów: „Matematyka w działaniu”, „Królewska gra” (SP 217), „Sportowe dni z Popołudniową Akademią”, „Zaprzyjaźnić się z Melpomeną” (ZS 74), „Szachy dla dzieci w klasach I-IV”, „Efektywne techniki uczenia się” (SP 376), „Przystań Rembertów” (SP 189).

Na podstawie zapotrzebowania placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych współorganizujemy także programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, m.in. takie jak: „Bezpieczny Uczeń” (SP 189) i z obszaru profilaktyki uzależnień - „Przystań Rembertów” (SP 376). Natomiast w Bibliotece Publicznej im. Jan Pawła II kontynuowany jest edukacyjno-kulturalny Program „Pani Nutka i Przyjaciele”. W rembertowskich przedszkolach finansujemy również program „Akademia Świadomego Rodzica”, będący kompleksowym wsparciem dla rodziców dzieci między 3 a 6 rokiem życia.

W wyznaczonych godzinach w Urzędzie funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Rembertów, w którym specjalista terapii uzależnień, psycholog i prawnik świadczą bezpłatne porady dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, członków rodzin tych osób, jak również dla dzieci i młodzieży, którzy przejawiają różne trudności. Oprócz tego pomoc mogą otrzymać osoby doświadczające przemocy, stosujące przemoc oraz będące w trudnej sytuacji życiowej.

Wiele uwagi i wysiłku podejmujemy, by odpowiedzieć na zapotrzebowanie mieszkańców dzielnicy i zachęcić jak najwięcej osób do aktywności ruchowej. Oferta sportowo-rekreacyjna organizowana przez dzielnicę jest adresowana do młodzieży, dorosłych i w jeszcze większym niż dotychczas zakresie do seniorów. Od września do grudnia 2017 r. organizujemy lub współfinansujemy turnieje, biegi, warsztaty oraz zajęcia gimnastyki usprawniającej.

Najbliższe zawody i zajęcia to: 2 grudnia – Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w hali SP 189, 9-10 grudnia – Turniej Piłki Siatkowej w ramach projektu budżetu partycypacyjnego „Siatkówka Open” w hali sportowej AOS ASzWoj. Co istotne, po wieloletnich oczekiwaniach najstarszych grup siatkarzy i siatkarek, w ramach tego budżetu w zajęciach z siatkówki na hali SP 189 oprócz grupy młodzieży i grupy dorosłych dodano trzecią grupę – mieszaną seniorów.

W ramach projektu „Roztańczony Rembertów” w hali SP 189 12 listopada rozpoczęły się warsztaty taneczne z hip-hopu. 9 grudnia o godz. 12.00 zapraszamy wszystkich na zajęcia salsa solo. Projekt będzie kontynuowany z wieloma innymi rodzajami tańca w 2018 roku. Szczegóły: https://www.facebook.com/events/722326334631793/.

Szczególnie ważnym zadaniem Urzędu jest zaspokajanie potrzeb osób z uprawnieniami do otrzymania mieszkania socjalnego albo na wynajem. W bieżącym roku w tym celu będzie wyremontowanych 15 lokali, a ponadto w 5 pustostanach usunięto większe awarie, co umożliwiło ich zasiedlenie. Pozwoli to na przydział mieszkań kolejnym osobom oczekującym na liście, jeszcze przed okresem zimowym. Intensywnie badano grunty o nieustalonej własności, na których znajdują się użytkowane przez dzielnicę lokale komunalne – w 3 przypadkach ustalono, że istnieją realne szanse na skierowanie spraw do sądu o zasiedzenie, co w przyszłości pozwoli dzielnicy na pełne gospodarowanie tym zasobem, czyli na inwestowanie lub przeprowadzenie remontów, a nie tylko na usuwanie awarii. Zgłoszono także do Biura Zasobów Lokalowych m.st. Warszawy lokalizację pod budowę kolejnego budynku komunalnego oraz zaproponowano zmianę przeznaczenia terenu w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Rembertowa na możliwość budowy na nim budynku wielorodzinnego, który mógłby być przeznaczony na cele komunalne.

Zobacz również

Tagi:


Komentarze użytkowników (0)

Dodaj komentarz
Stalgast
Zgłoś wydarzenie

Szklarnia smaków
Archiwum wydań drukowanych
 

Nasza ankieta

Czy podoba Ci się nowe logo transportu publicznego w Warszawie? (można je zobaczyć tutaj: Pojazdy komunikacji miejskiej z nowym logo)

Nie, jest okropne!
Nie, zupełnie nie kojarzy się z transportem publicznym, co najwyżej z tramwajem
Nie (z innych powodów)
Tak, jest lepsze od logo ZTM
Tak, cieszę się, że wreszcie będzie ujednolicone oznaczenie
Tak (z innych powodów)
Nie jest złe, ale lepsze było logo ZTM
Muszę to zobaczyć na żywo
Nie, przecież to żywcem z "Dziennika telewizyjnego"!
Nie mam zdania na ten temat
Zobacz wyniki
Kurek Foto

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:
Zapisz Usuń