WARSZAWA:   Wesoła - Wawer - Praga Południe - Rembertów

Wybierz wydanie:

Logowanie

automatyczne logowanie
Zarejestruj się    Zapomniałem hasła

Wtorek, 22 maja 2018 r.
Imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena

Z prac Rady Dzielnicy Rembertów

Arkadiusz Piotrowski, Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy   |  16 maja 2018

W bieżącym miesiącu Rada Dzielnicy Rembertów obradowała w dniu 14 maja. Na sesji Zarząd Dzielnicy Rembertów przedstawił coroczne sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) w 2017 roku. Program został uchwalony na początku 2014 r. i od tego momentu nadaje działaniom samorządu dzielnicowego perspektywę strategiczną.

Pozwala to na dobór odpowiednich zadań do realizacji celów długookresowych. Warto przypomnieć, że wdrażanie przez władze Rembertowa ww. programu ma na celu (4 cele szczegółowe): dążenie do zapewnienia spójności społecznej i gospodarczej; systemową poprawę gospodarowania przestrzenią; wykorzystanie potencjału i szans związanych z sytuacją demograficzną dzielnicy Rembertów oraz wykorzystanie potencjału przyrodniczo-historycznego dzielnicy do stworzenia kompleksowej oferty rekreacyjno-turystycznej. Szczegóły sprawozdania dostępne są na stronie internetowej Urzędu. W związku z kończącą się jesienią tego roku kadencją Rady Dzielnicy zbliża się czas podsumowań, a więc w najbliższych miesiącach coraz intensywniej będą do Państwa docierać informacje o efektach pracy władz Rembertowa (wynikających z Programu Rozwoju), m.in. na temat tego, że w trakcie przygotowań jest dokumentacja techniczna budowy tunelu w ciągu ulic Marsa - Chruściela. Coraz więcej zdiagnozowanych problemów Rembertowa jest rozwiązywanych. Zawsze jednak pozostaje wiele do zrobienia, aby poprawiać jakość życia w naszej dzielnicy.

W działaniach władze Rembertowa wspiera coraz więcej aktywnych organizacji pozarządowych (już 38), 12 z nich uczestniczy w pracach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Coraz więcej z nich korzysta ze wsparcia Dzielnicy Rembertów w realizacji zadań statutowych. W 2017 roku z dotacji z budżetu Rembertowa skorzystało 9 podmiotów działających w zakresie pomocy społecznej i zapobiegania uzależnieniom oraz 9 działających w zakresie kultury fizycznej i rekreacji. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w sprawy lokalne.

Podczas tej sesji Rada Dzielnicy przyjęła także zmiany w tegorocznym budżecie dzielnicy Rembertów. Radni przeznaczyli dodatkowe środki w wysokości 58 tys. zł na Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych w rembertowskich placówkach oświatowych. Wynikało to z potrzeby urealnienia kwot odpisu na ZFSS zgodnie ze stanem liczby pracowników w rembertowskiej oświacie. Środki na ten cel pochodziły z ponadplanowych dochodów własnych w placówkach oświatowych. W ramach realizacji „Program rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy” Rada Dzielnicy przeznaczyła także 11 tys. zł na działania w rembertowskich domach kultury i bibliotece. Równocześnie Rada Dzielnicy przeznaczyła dodatkowe środki na wsparcie Miejsc Aktywności Lokalnej, w których animowane są lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców Rembertowa – szczególnie w działaniach z młodzieżą. Dodatkowe środki (2500 zł) otrzymał na realizację tych zadań Dom Kultury „Rembertów”.

Podczas sesji radni otrzymali informację, że MPWiK wybrało wykonawcę 6 km wodociągu na obszarze Starego Rembertowa. Firma Wod-Bud-Kan mgr inż. Mikołaj Kulesza z Nowego Dworu Mazowieckiego za prawie 9,8 mln zł ma wykonać zadanie do 30 czerwca 2019 roku. Na 3,4 km wodociągu MPWiK dysponuje pozwoleniami na budowę i wykonawca może rozpoczynać roboty budowlane: 206,6 m w al. Sztandarów, 376 m w ul. Jerzego, 88,8 m w ul. Pacholęcej, 453,1 m w ul. Licealnej, 268,7 m w ul. Szyszaków, 204,2 m w ul. Notarialnej, 612 m w ulicach: al. Sztandarów, Szyszaków, Pacholęcej, w rejonie al. Sztandarów do ul. Kadrowej; 385 m w ul. Kamaszniczej, na odc. od ul. Kadrowej do ul. Listonoszy; 804 m w ul. Listonoszy, na odc. od al. Sztandarów do ul. Czwartaków. Na pozostały zakres (ponad 2,6 km) wykonawca w ramach kontraktu wykona najpierw dokumentację techniczną, a potem przystąpi do realizacji robót: 575 m w ul. Kadrowej , (odc. al. Chruściela do ul. Kanonierskiej), 620 m w ul. Kanonierskiej (cała), 700 m w ul. Roty (Paderewskiego – Kadrowa), 740 m w ul. Zawodowej (Paderewskiego – Kadrowa). Właściciele posesji przy budowanych wodociągach już dziś mogą rozpocząć przygotowania do budowy przyłączy wodociągowych.

Pan Maciej Iwanicki, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów, poinformował także, że prowadzi działania zmierzające do zainstalowania w Rembertowie stacji roweru miejskiego Veturilo. Planowanych jest 7 lokalizacji. O szczegółach poinformujemy w kolejnym numerze WS.

Zobacz również

Tagi:


Komentarze użytkowników (0)

Dodaj komentarz
Mośibrody
Zgłoś wydarzenie

Willa Międzylesie
Archiwum wydań drukowanych
 

Nasza ankieta

Czy uważasz, że w Wesołej powinna powstać szkoła ponadpodstawowa?

Tak, koniecznie!
Tak, dzieci będą miały szkołę w swojej najbliższej okolicy
Nie, jest wystarczająco dużo szkół ponadpodstawowych w Warszawie
Nie, do szkół ponadpodstawowych dzieci dostają się na podstawie m.in. wyników z egzaminów. Zanim szkoła zyska renomę i dzieci będą chciały do niej uczęszczać minie dużo czasu.
Zależy jakiego rodzaju byłaby to szkoła średnia
Nie mam zdania
Zobacz wyniki
Mośibrody

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:
Zapisz Usuń