WARSZAWA:   Wesoła - Wawer - Praga Południe - Rembertów

Wybierz wydanie:

Logowanie

automatyczne logowanie
Zarejestruj się    Zapomniałem hasła

Wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Imieniny obchodzą: Marcelina, Ludwik, Jan

Przyszłość Rembertowa na sesji Rady Dzielnicy – radni głusi na wnioski mieszkańców. Prezydent wyznaczył dodatkowy termin na składanie wniosków

Arkadiusz Piotrowski  |  12 lutego 2019

W poprzednim numerze WS zachęcałem czytelników do składania wniosków do projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (Studium). Przypomnę, że dotychczasowe Studium jest z 2006 r. 
 
W Studium władze Warszawy określają politykę przestrzenną miasta, która stanowi ramy przestrzennego rozwoju. W tych nowych ramach będzie wdrażana przyjęta w 2018 r. Strategia #Warszawa2030. Ustalenia Studium są wiążące dla Prezydenta Warszawy, Rady Warszawy, Rady Dzielnicy Rembertów i Zarządu Dzielnicy Rembertów przy sporządzaniu planów miejscowych. Studium to taka „konstytucja przestrzenna miasta”.

Na sesji w dniu 7 stycznia br. Rada Dzielnicy Rembertów pracowała – w obecności licznej grupy mieszkańców – nad uchwałą w sprawie wniosków do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Niestety, głosy obecnych mieszkańców nie znalazły odzwierciedlenia w przyjętej uchwale.  Zawiera ona 26 wniosków, w których Rada Dzielnicy wskazuje na potrzebę nowych rozwiązań w kierunkach zagospodarowania przestrzennego Rembertowa odnosząc się do obecnego Studium i określając na tej podstawie wnioskowane zmiany (w stosunku do obecnych rozwiązań w Studium). Przyjęte wnioski dotyczyły dla wybranych obszarów m.in. zmniejszenia wskaźnika minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, zwiększenia dopuszczalnej wysokości zabudowy, zmiany wskaźnika intensywności zabudowy, zmiany przeznaczenia wybranych terenów lub dodanie dodatkowych funkcji dla wybranych terenów.

Przykładowo, Rada Dzielnicy wnioskuje o ustalenie funkcji zieleni urządzonej ZP1 dla Alei Chwały po południowej stronie ul. Traczy (zgodnie z obowiązującym planem miejscowym) czy ustalenie przystanku kolejowego Kawęczyn po zachodniej stronie ul. Chełmżyńskiej na linii kolejowej nr 448 Warszawa Zachodnia – Warszawa Rembertów. W celu zagospodarowania na potrzeby rekreacji mieszkańców Nowego Rembertowa tzw. „Wembley” i terenów przyległych, Rada Dzielnicy wnioskuje o zmianę przeznaczenia tego obszaru na teren usług sportu o wysokości zabudowy do 12 m z minimalnym udziałem powierzchni biologicznie czynnej 20% oraz zmianę przeznaczenia terenu zieleni leśnej przy ul. Grzybowej między cmentarzem a ul. Działyńczyków na teren zieleni urządzonej. A w zakresie infrastruktury np. o zaplanowanie zmiany trasy napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia przebiegającej od ul. Marsa nad zabudową między ul. Chełmżyńską a ul. Szeroką do ciepłowni Kawęczyn na trasę bliżej ul. Żołnierskiej poza terenami zabudowy oraz skablowania linii przebiegającej nad zabudową przy ul. Agrarnej i ul. Oraczy. Treść uchwały nr 18/IV/2019 jest dostępna na www.bip.warszawa.pl.

Mieszkańcy licznie obecni na sesji wnioskowali o zmianę charakteru terenu położonego przy ul. Czwartaków między ul. Rękawiczniczą a Kapitańską z leśnego na leśny z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zachowaniem dużej powierzchni biologicznie czynnej.

Odpowiedni wniosek dotyczący tej kwestii radni Koalicji Obywatelskiej – idąc za głosem mieszkańców - zgłosili już podczas prac Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju przygotowującej projekt uchwały omawiany na sesji. Wniosek ten, jako wniosek mniejszości o treści: „Na terenie ZL (zieleń leśna) przy ul. Czwartaków między ul. Rękawiczniczą a Kapitańską i granicą obszaru chronionego krajobrazu dopuścić zabudowę na działkach leśnych, zmienić przeznaczenie na M3.12 z powierzchnią biologicznie czynną 80%” został na sesji odrzucony 13 głosami koalicji rządzącej Rembertowem – radnych PiS, Lepszy Rembertów (LR), Forum dla Rembertowa (FdR). Uważam, że intensywny rozwój zabudowy po północnej stronie ul. Czwartaków wskazuje na potrzebę umożliwienia zabudowy między ul. Kapitańską i Rękawiczniczą do wysokości granicy obszaru chronionego krajobrazu. Żaden z radnych koalicji nie zabrał głosu w dyskusji nad tym wnioskiem, aby wyjaśnić mieszkańcom przyczyny własnych decyzji. Jedynie Przewodniczący Komisji jako sprawozdawca wskazał obawy, że wniosek o dopuszczenie zabudowy w omawianym obszarze będzie zaproszeniem Dzielnicy Rembertów do zainwestowania w ten teren, gdyż obecnie obowiązujące przepisy nakładają na podmioty publiczne konieczność wykupu gruntów (jeżeli dany grunt został przeznaczony pod drogę w planie miejscowym). Przypomniał on, że na obszarze Rembertowa jest wiele działek prywatnych przeznaczonych pod drogi w planach miejscowych, które nie zostały wykupione. Biorąc pod uwagę ograniczone środki dostępne dzielnicy wykup nowych działek pod drogi zajmie dzielnicy kilkadziesiąt lat. Czy jest to przykład myślenia o Rembertowie w długookresowej perspektywie? Czy i jak obecni włodarze Rembertowa znajdą środki na rozwój Naszej Dzielnicy?

Temat wniosków do Studium rozpoczynający prace samorządu Rembertowa obecnej kadencji był dobrą okazją do dyskusji na sesji Rady Dzielnicy o przyszłości Rembertowa wykraczającej poza perspektywę jednej kadencji. Niestety nowy Zarząd Dzielnicy Rembertów z przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Panią Burmistrz Dzielnicy Agnieszką Kądeją nie zabrał głosu w tej dyskusji.

Głosy mieszkańców to nie jedyne pomysły odrzucone przez radnych koalicji podczas tej sesji. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosił podczas sesji 9 poprawek do projektu uchwały, z których 6 zostało odrzuconych przez radnych koalicji. Cztery zgłoszone poprawki dotyczyły rozwoju funkcji rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy Rembertów, które mogłyby być w przyszłości realizowane przez rembertowski Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mimo planowanego rozwoju usług sportu i rekreacji przy ul. Strażackiej (w stronę tzw. „górki”), radni koalicji odrzucili przeznaczenie terenu po południowej stronie ulicy Strażackiej (działki miejskie nr 25 i 35 w obszarze 30919 – obecnie budynek po ZGN i okolica) na teren usług sportu i rekreacji o dopuszczalnej wysokości zabudowy do 20 m z minimalnym udziałem powierzchni biologicznie czynnej 20%. Klub radnych Koalicji Obywatelskiej wnosił o przeznaczenie tego terenu pod obiekty Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Czy po odrzuceniu tej poprawki należy sądzić, że obecna koalicja jest przeciwna utworzeniu DOSiRu w Rembertowie?

Trzeba wspomnieć, że uwzględniono poprawki dotyczące zabezpieczenia terenów pod funkcje rekreacyjno-sportowe dla rozwijającego się Osiedla Mokry Ług na terenie na północ od ul. Pastuszków (obszar B17US w aktualnym planie miejscowym obszaru Mokry Ług) oraz dla północnej części Osiedla Kawęczyn-Wygoda poprzez utworzenie na działce miejskiej nr 24 w obrębie 30802 (na wschód od ul. Chełmżyńskiej i przy granicy z Ząbkami) nowego obszaru terenu zieleni urządzonej z udziałem terenów sportu i rekreacji. Czy takie podejście do zgłoszonych poprawek nie wskazuje na krótkowzroczne podejście obecnej koalicji rządzącej do rozwoju Rembertowa i brak spójnej koncepcji w tym zakresie?

Można odnieść wrażanie, że podobnie sprawa się ma w zakresie potencjalnych lokalizacji pod parking przy PKP. Wniosek radnych Koalicji Obywatelskiej dotyczący „Określenia lokalizacji parkingu dla samochodów osobowych (w ramach systemu parkingów „Parkuj i jedź”) po północnej stronie linii kolejowej nr 2 i ul. Cyrulików na działkach nr 125/2, 124, 123/1, 123/2, 123/3 i 123/4 wraz z określeniem dojazdu od strony ul. Strażackiej ulicą klasy zbiorczej (na działkach nr 63/1 i 63/2) w obrębie 30925” także został odrzucony przez radnych PiS, LR i FdR. Uważam, że to jedna z najlepszych lokalizacji dla parkingu po stronie Starego Rembertowa i przy okazji prac nad Studium warto ją uwzględnić.

Przyjęte na tym etapie przez Radę Dzielnicy Rembertów wnioski do Studium jeszcze niczego nie przesądzają, ale sposób traktowania głosu mieszkańców podczas sesji Rady Dzielnicy oraz zaangażowanie w dyskusję nad przyszłością Rembertowa przez obecnie rządzących Rembertowem mówi już bardzo wiele.

Drodzy Mieszkańcy, nie zniechęcajcie się, wnioski składane przez Radę Dzielnicy Rembertów do Prezydenta Warszawy mają taki sam status jak wnioski składane przez każdego z mieszkańców Rembertowa. Prezydent Warszawy wyznaczył dodatkowy termin składania wniosków do projektu Studium. Do 28 lutego 2019 r. mieszkańcy mogą składać wnioski dotyczące Studium na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, p. 27 (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” lub przesłać na podany wyżej adres. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wysłane przez internet za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Warszawy przygotowując projekt Studium musi rozpatrzeć wszystkie złożone wnioski. Teraz, kiedy rozpoczynają się prace nad nowym Studium, to najlepszy moment, by zgłosić swoje pomysły czy potrzeby i wpłynąć na zagospodarowanie przestrzeni w Twojej okolicy. Na późniejszym etapie, kiedy projekt Studium będzie wyłożony do publicznego wglądu w celu zgłaszania uwag do projektu, istotne zmiany są już często niemożliwe. A więc na wnioski mamy dodatkowy czas do 28 lutego.

Tagi: skrzynka, dodatkowy, termin, składanie, status, mieszkańcy, prezydent, kancelaria, elektroniczne, metody,


Komentarze użytkowników (0)

Dodaj komentarz
stalgast2

Kalendarz Imprez

Styczeń 2023
PnWtSrCzwPtSoNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia


Niedziela, 5 lutego 2023

Spotkanie z Krystyną Czerni i wystawa sztuki sakralnej

Zgłoś wydarzenie

Archiwum wydań drukowanych
 

Nasza ankieta

Jaka forma imprez lokalnych podoba Ci się najbardziej?

kino plenerowe
wyprzedaż garażowa
piknik / festyn
zajęcia sportowe, maratony, biegi, rajdy rowerowe
koncerty
wieczory autorskie, benefisy
warsztaty artystyczne (rękodzieło, teatr, malarstwo, rysunek, śpiew)
imprezy charytatywne
Zobacz wyniki

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:
Zapisz Usuń