WARSZAWA:   Wesoła - Wawer - Praga Południe - Rembertów

Wybierz wydanie:

Logowanie

automatyczne logowanie
Zarejestruj się    Zapomniałem hasła

Środa, 26 lutego 2020 r.
Imieniny obchodzą: Bogumił, Aleksandra, Mirosława

Po konferencji "Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna na terenie wybranych obszarów dzielnicy Wawer”

Ilona Szymańska  |  5 marca 2012

Po konferencji "Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna na terenie wybranych obszarów dzielnicy Wawer”

1 marca 2012 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Businessman Institute odbyła się konferencja "Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna na terenie wybranych obszarów dzielnicy Wawer” zorganizowana przez: 

Państwowy Instytut Geologiczny–Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz stowarzyszenia: „Pas nadwiślański”, „Jeziorowa 67” i „EkoWawer”. 

Honorowy patronat nad konferencją objął Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski.

 

W konferencji udział wzięli: 

Przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
Pan Mateusz Balcerowicz - Pełnomocnik Wojewody ds. Wisły Środkowej
Pan Krzysztof Dąbrowski - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Pani Aleksandra Atłowska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Pan Adam Ludwikowski - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie
 
Przedstawiciele m.st. Warszawy:
Pan Jarosław Jóźwiak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta m. st. Warszawy
Pan Adam Sulejewski - Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Bezpieczeństwa w Dorzeczu Wisły Środkowej
Pani Ewa Masny - Wiceprzewodnicząca Rady m. st. Warszawy
 
Przedstawiciele Dzielnicy Wawer:
Pani Jolanta Koczorowska - Burmistrz Dzielnicy Wawer  m.st. Warszawy
Pan Przemysław Zaboklicki - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Pan Adam Godusławski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Pani Joanna Waligóra - Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
 
Przedstawiciele sąsiednich dzielnic i miast:
Pan Krzysztof Kacprzak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Pan Piotr Stefański -  Zastępca Prezydenta Miasta Otwock
Pan Stanisław Kruszewski - Burmistrz Miasta Józefów
Pan Arkadiusz Śliwa - Burmistrz Miasta Sulejówek
Pan Janusz Budny - Członek Zarządu Powiatu Otwockiego
 
Przedstawiciele innych instytucji:
Pan Marek Graniczny - Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologiczno - Badawczego
Pani Anna Michna - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Pan Marek Pokorski - Dyrektor Generalny Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Pan Stanisław Trzeciak -  Dyrektor Spółki Wodnej Obwodu Wawerskiego
Pani Klara Ramm-Szadkiewicz  - Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

 

W imieniu Hanny Gronkiewicz-Waltz konferencję rozpoczął Pan Jarosław Jóźwiak – Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, a także Pani Jolanta Koczorowska – Burmistrz Dzielnicy Wawer M St. Warszawy.

Głównymi pomysłodawcami konferencji byli Pan Krzysztof Waśkiewicz – prezes Stowarzyszenia „EkoWawer” oraz Pan Jan Strzeliński prezes Stowarzyszenia „Jeziorowa 67”.

Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnego stanu geobezpieczeństwa i gospodarki wodnej na terenie wybranych obszarów Dzielnicy Wawer - przede wszystkim problemów związanych z powodziami i podtopieniami oraz monitorowaniem wałów przeciwpowodziowych.

Na przełomie ostatnich lat na terenie dzielnicy Wawer odnotowano zwiększoną ilość podtopień w części osiedli. Podstawowymi przyczynami tego stanu rzeczy są: brak urządzeń melioracji wodnej, brak kanalizacji deszczowej i burzowej, intensywna zabudowa terenów biologicznie czynnych, samowole budowlane oraz zasypywanie terenów podmokłych.

Dzielnica Wawer posiada obecnie trzy podstawowe urządzenia melioracji wodnych: Kanał Wawerski – 8,6 km, Kanał Nowe Ujście – 2,8 km i Kanał Nowa Ulga – 2,2 km oraz uzupełniające urządzenia melioracji wodnych : Kanał Zagoździański – 7,9 km, Rów Zerzeński – 5,4 km, Rów Miedzeszyński – 7,4 km, a także sieć kanałów melioracyjnych o łącznej długości 5,9 km.

W ostatnich latach rowy melioracyjne w dzielnicy przejęły funkcję kanalizacji deszczowej. Od 20 lat rowy te są konserwowane tylko w podstawowym zakresie, co w długim czasie wpływa niekorzystanie na ich funkcjonowanie. Jedną z przyczyn lokalnych podtopień jest nielegalne podnoszenie gruntów. Szczególnie niebezpieczne w dalszej perspektywie jest zasypywanie terenów podmokłych. W ciągu ostatnich 15 lat zasypano kilkadziesiąt hektarów w Obszarze Krajobrazu Chronionego, zasypano również: rowy, jeziora i oczka wodne.

Na terenie dzielnicy Wawer znajduje się gęsta sieć rowów melioracji wodnych, jednak wykonywane one były przede wszystkim na terenach podmokłych o wysokim poziomie wód gruntowych. Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo wodne, melioracje polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami. Na skutek dynamicznej urbanizacji miasta, mającej miejsce na terenie Wawra, nastąpiła zmiana funkcji urządzeń melioracji wodnych, wybudowanych dla potrzeb rolnictwa, na funkcje komunalne – to jest odbioru wód opadowych i roztopowych. Było to jednym z powodów powołania w 2007 roku Zespołu ds. kompleksowego uporządkowania i określenia kierunków rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie m.st. Warszawy. Wynikiem działania Zespołu był raport końcowy, w którym zdefiniowano zadania dla poszczególnych jednostek m.in. burmistrzów poszczególnych Dzielnic. Jednym z pierwszych zadań przekazanym burmistrzom było „dokonanie oceny funkcjonowania systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu dzielnicy (analiza stanu istniejącego i planowanych zamierzeń będących podstawą do stworzenia skutecznego systemu odprowadzania wód opadowych i jednolitego zarządzania)”.

Władze Dzielnicy Wawer w miarę swoich kompetencji, możliwości i środków starają się zaspokajać potrzeby mieszkańców i reagować na płynące od nich sygnały. W 2011 roku, decyzją Zarządu Dzielnicy wykonano na drogach gruntowych najbardziej narażonych na podtapianie i powstanie zastoin wodnych, utwardzenia miejscowe gruzem betonowym na georuszcie. W takiej technologii wykonano ok. 1500 mb odcinków dróg gruntowych najbardziej narażonych na zalewanie i podtapianie. Zlecono również wykonanie ok. 30 mb nowych przepustów pod drogami. Prace te wykonano w rejonie ulic: Powiatowej, Podmokłej, Fromborskiej, Czołgistów, Ks. Szulczyka i Napoleona Bonaparte.

W 2001 roku Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer zlecił konserwację następujących urządzeń melioracji wodnej:

- Kanału Nowe Ujście na długości 2776 m.

- Kanału Nowa Ulga na długości 2190m.

- Rowu Miedzeszyńskiego na długości 2162 m.

- Sprzątanie wałów kanału Nowe Ujście na długości 1100m.

Łączny koszt wymienionych prac przekroczył 140 tys. zł.

W miesiącach letnich 2011 roku przeprowadzono oczyszczanie wszystkich studni chłonnych w ulicach będących we władaniu Zarządu Dzielnicy. Pracami objęto około 500 studni znajdujących się na terenie Dzielnicy Wawer.

W 2011 roku Urząd Dzielnicy zlecił wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odwodnienia ulicy Skalnicowej na odcinku od ul. Cyklamenów w kierunku ul. Wał Miedzeszyński na długości około 300m. W ramach dokumentacji zostanie zaprojektowany przepust pod ul. Skalnicową umożliwiający odprowadzenie wód opadowych z jezdni oraz nadmiaru wody z korpusu drogowego do Kanału Zerzeńskiego. Jednocześnie przepust umożliwi odprowadzenie wody z terenu ROD Wodniak (również do Kanału Zerzeńskiego) po wcześniejszym odtworzeniu systemu rowów melioracyjnych na tym terenie.

Plan Działań Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer na najbliższe lata

Zarząd Dzielnicy wnioskował do Rady Dzielnicy i Rady Miasta o przyznanie środków budżetowych na zadania związane z odwodnieniem. Pomimo trudnej sytuacji budżetowej, kosztem oszczędności oraz rezygnacji z kilku zadań inwestycyjnych, udało się zabezpieczyć w budżecie dzielnicy na lata 2011-2014 środki w kwocie 2 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odwodnienie terenów dzielnicy w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra, Nadwiśle i Las”. Wdrożenie tego projektu ma na celu ostateczne rozwiązanie problemu wód gruntowych, opadowych  i spływających na terenie Dzielnicy. Zarząd Dzielnicy Wawer deklaruje współpracę z organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Wawra. Czwartkowa konferencja była pierwszym krokiem w kierunku wspólnego wypracowania harmonogramu długofalowych działań w tym zakresie.

Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie decyzje zapadają na poziomie samorządu dzielnicowego. Zagadnienia geobezpieczeństwa i gospodarki wodnej należą do kompetencji samorządów różnych szczebli. Na terenie m.st. Warszawy funkcjonuje kilka jednostek powołanych do prowadzenia działań w tym zakresie i reagowania w sytuacjach kryzysowych.


Tagi: geobezpieczeństwo, gospodarka wodna, melioracja, podtopienia, powodzie, konferencja


Komentarze użytkowników (0)

Dodaj komentarz
Stalgast

Kalendarz Imprez

Luty 2020
PnWtSrCzwPtSoNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Najbliższe wydarzenia


Środa, 26 lutego 2020

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy

Piątek, 28 lutego 2020

Pisanie nocą / warsztaty

Piątek, 28 lutego 2020

XXX edycja Praskiego Blues'a

Zgłoś wydarzenie

konstans
Archiwum wydań drukowanych
 

Nasza ankieta

Czego najbardziej brakuje Ci w Warszawie?

bardziej rozbudowanej sieci metra
ścieżek rowerowych
odkrytych basenów
skwerów
ławek
placów zabaw
koszy na śmieci
toalet publicznych
inne
Zobacz wyniki

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:
Zapisz Usuń