WARSZAWA:   Wesoła - Wawer - Praga Południe - Rembertów

Wybierz wydanie:

Logowanie

automatyczne logowanie
Zarejestruj się    Zapomniałem hasła

Piątek, 19 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Piotra, Michała, Ziemowita

Składanie deklaracji na odbiór odpadów komunalnych

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy  |  22 kwietnia 2013

Z dniem 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa. Zmiany dotyczą mieszkańców domów jednorodzinnych, bloków wielorodzinnych oraz nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (np. szkoły, restauracje, zakłady produkcyjne, centra handlowe czy dworce).

W dotychczasowej umowie na odbiór odpadów należy sprawdzić okres wypowiedzenia umowy, ponieważ obecne umowy nie wygasną samoczynnie – konieczne jest wypowiedzenie umowy ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

Właściciele oraz zarządcy nieruchomości zobowiązani są do złożenia do dnia 31 maja br. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym za osoby mieszkające w blokach  lub w budynkach wielolokalowych, w których utworzone zostały wspólnoty, deklaracje składa zarządca nieruchomości lub zarząd wspólnoty stosownie do przyjętych zasad reprezentacji (np. jeden członek zarządu), zaś w pozostałych przypadkach deklarację składa właściciel/współwłaściciel nieruchomości lub najemca, jeśli ustali z właścicielem, że to na niego spada obowiązek regulowania należności za wywóz odpadów. Za nieruchomości o nieustalonym prawie własności deklarację może złożyć podmiot władający nieruchomością.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że nowy system gospodarowania odpadami dotyczy tylko odpadów komunalnych. Oznacza to, że odpady medyczne, bioodpady oraz inne odpady będące wynikiem działalności produkcyjnej lub usługowej, które wymagają specjalnej utylizacji, są wyłączone z miejskiego systemu gospodarowania odpadami, a produkujący takie odpady przedsiębiorca powinien mieć zawartą osobną umowę na ich odbiór z podmiotami działającymi na rynku.

Deklaracje mogą być składane osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wesoła,  przesłane pocztą, lub też przesyłane drogą elektroniczną. Miasto stołeczne Warszawa przygotowało dla Mieszkańców specjalną stronę internetową www.czysta.um.warszawa.pl, która jest serwisem w całości poświęconym nowemu systemowi odbioru odpadów. Na stronie głównej znajduje się zielony baner „Wypełnij deklarację – wybierz sposób wypełnienia deklaracji”. Klikając baner przechodzimy do strony, na której znajdują się informacje, co należy zrobić, aby złożyć deklarację oraz dostępny jest kreator wypełniania deklaracji.

Kreator umożliwia wypełnienie i wydrukowanie deklaracji w domu – po wypełnieniu deklaracji wystarczy kliknąć ikonę wydruku. Aplikacja generuje wówczas stronę wstępną z kodem kreskowym, która drukuje się razem z deklaracją. Przyniesienie gotowej do złożenia, podpisanej deklaracji opatrzonej wstępem z kodem kreskowym, umożliwi urzędnikowi wczytanie danych do systemu bezpośrednio z kodu, a także skróci czas wizyty interesanta w urzędzie. Po złożeniu deklaracji interesant otrzymuje potwierdzenie, na którym wydrukowany jest indywidualny numer konta bankowego do wpłat. Do wszystkich mieszkańców, którzy złożyli deklaracje w pierwszej kolejności i nie otrzymali indywidualnego numeru konta, zostanie on przesłany pocztą.

Wydział Obsługi Mieszkańców przyjmuje obecnie deklaracje na dwóch stanowiskach obsługi (stanowisko nr 3 i 4), przy czym w szczytowym okresie składania deklaracji planuje się zwiększenie liczby stanowisk do maksymalnie sześciu. Biorąc pod uwagę, że termin składania deklaracji wyznaczony został do dnia 31 maja, zachęcam Państwa do tego, by nie zwlekać z dopełnieniem formalności, ponieważ odłożenie wizyty na koniec maja z pewnością będzie się łączyć z koniecznością oczekiwania w kolejce na załatwienie sprawy.

Do Państwa dyspozycji przez cały czas pozostaje punkt informacyjny Wydziału Obsługi Mieszkańców, który służy drukami deklaracji, pomocą w ich wypełnianiu oraz udziela informacji mieszkańcom kontaktującym się telefonicznie pod numerem 22 773 60 00. Poza telefonem do informacji uruchomiona została linia 22 773 60 03 jako dedykowana dla spraw gospodarki odpadami. Cały czas czynna jest też infolinia ogólnomiejska 800 70 70 47.

Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim numerze WŚ, w Dzielnicy Wesoła się w dniu 10 kwietnia tego roku o godz. 18.00 w Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1 odbyło się  spotkanie informacyjne dotyczące nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi.. Spotkanie poprowadził Pan Krzysztof Karczewski Dyrektor BGOK. Uczestniczyli w nim również Pan Edward Kłos - Burmistrz Dzielnicy Wesoła, Pan Krzysztof Kacprzak – Zastępca Burmistrza oraz pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców. Spotkanie cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem ze strony mieszkańców oraz zarządców nieruchomości, wzięło w nim udział około 200 osób. Pierwszą część spotkania stanowiła prezentacja nowego systemu gospodarowania odpadami, zaś w drugiej części Pan Dyrektor Karczewski odpowiadał na pytania mieszkańców oraz zarządców nieruchomości aż do wyczerpania tematu, co nastąpiło około godziny 21.00

Operator wybrany w przetargu zgłosi się do właścicieli oraz zarządców nieruchomości w celu doprecyzowania zasad odbioru odpadów oraz sprawdzenia, czy pojemniki, jakimi dysponuje właściciel nieruchomości będą odpowiednie. Jeśli nie , firma odbierająca odpady wyposaży nieruchomości w odpowiednie pojemniki.

Urząd Dzielnicy Wesoła aktywnie włącza się w kampanię informacyjną dystrybuując materiały informacyjne wśród mieszkańców, udzielając informacji ustnie i telefonicznie, a także przekazując informacje za pośrednictwem własnej strony internetowej www.wesola.waw.pl. Na stronie znajduje się specjalny baner informacyjny dotyczący gospodarki odpadami, a dodatkowo w „Aktualnościach” publikowane są wszystkie najistotniejsze dla mieszkańców informacje. 


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI:

• na której nie zamieszkują mieszkańcy (prowadzona jest wyłącznie działalność gospodarcza),

  • · zamieszkałej, za część, na której  prowadzona jest działalność gospodarcza

Pojemność pojemnika

Zbierane
selektywnie

Zbierane nieselektywnie

120  litrów

19,00 zł

27,00 zł

240 litrów

23,00 zl

32,00 zł

660 litrów

46,00 zł

64,00 zł

770 litrów

49,00 zł

69,00 zł

1100 litrów

55,00 zł

77,00 zł

3500 litrów

190,00 zł

266,00 zł

3500 litrów +

190,00 zł + 50zł

266,00zł +70zł

za każde kolejne      rozpoczęte 1000      litrów pojemności       pojemnika    

za każde kolejne rozpoczęte 1000 litrów pojemności pojemnika

 


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWEJ:

 

Wielkość gospodarstwa domowego

Zbierane
selektywnie

Zbierane nieselektywnie

Gospodarstwo jednoosobowe

19,50 zł

27,30 zł

Gospodarstwo dwuosobowe

37,00 zl

51,80 zł

Gospodarstwo trzyosobowe

48,00 zł

67,20 zł

Gospodarstwo czteroosobowe
i większe

56,00 zł

78,40 zł

 


OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM :

 

Opłata od gospodarstwa domowego

Zbierane
selektywnie

Zbierane nieselektywnie

1 gospodarstwo domowe*

89,00 zł

124,60 zł

 

*Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

 

Marta Wepa

Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców

dla Dzielnicy Wesoła

Tagi: odbiór odpadów komunalnych, odpady komunalne, punkt informacyjny Wydziału Obsługi Mieszkańców


Komentarze użytkowników (0)

Dodaj komentarz
stalgast
Zgłoś wydarzenie

Archiwum wydań drukowanych
 

Nasza ankieta

Co myślisz o uproszczonych taryfach na 1 i 2 strefę komunikacji miejskiej?

Świetny pomysł! Teraz nie będzie chaosu z 1 i 2 strefą
Jestem bardzo zadowolona/zadowolony z tego pomysłu. Wreszcie jadąc poza Warszawę nie będę musiała/musiał kupować dodatkowego biletu
Nie odczuję różnicy. Podróżuję tylko w obrębie administracyjnym Warszawy
Nie jeżdżę komunikacją miejską
Nie mam zdania
Zobacz wyniki
Kurek Foto

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:
Zapisz Usuń