WARSZAWA:   Wesoła - Wawer - Praga Południe - Rembertów

Wybierz wydanie:

Logowanie

automatyczne logowanie
Zarejestruj się    Zapomniałem hasła

Sobota, 24 sierpnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Bartłomiej, Jerzy, Bartosz

Po latach pytamy znów

Marcin Jędrzejewski  |  24 października 2014

Na finiszu mijającej właśnie kadencji samorządowej z Panią Burmistrz Dzielnicy Wawer - Jolantą Koczorowską rozmawia m.in. o inwestycjach, problemie wód gruntowych oraz tunelu w Międzylesiu Marcin Jędrzejewski.

Marcin Jędrzejewski: Dzień dobry. Kończy się powoli Pani czteroletnia kadencja na stanowisku Burmistrza Dzielnicy, trudno więc nie zacząć tego wywiadu od prośby o kilka słów, jak Pani ocenia te minione lata.

Jolanta Koczorowska: Myślę, że lata 2010-2014 to dla dzielnicy Wawer czas wyjątkowo szybkiego rozwoju. Ukazuje to wzrastająca liczba nowych mieszkańców – przybyło ich w tym okresie ponad 5 tys. – oraz inwestycji, zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. W ostatnich 4 latach wydano w Wawrze ponad 5 tys. decyzji o pozwoleniu na budowę, co stawia naszą dzielnicę w warszawskiej czołówce i świadczy o wzrastającym zainteresowaniu zamieszkaniem i inwestowaniem w Wawrze.

Dzielnica Wawer to miejsce wyjątkowe na mapie Warszawy. Wyróżnia ją specyficzny, zdrowy mikroklimat, piękne lasy i bogata przyroda. Stwarza to niepowtarzalne warunki do uprawiania sportu i rekreacji, zarówno zimą, jak i latem. Leśne ścieżki rowerowe i trasy dla biegaczy to wymarzony prezent dla fanów tych sportów z całej Warszawy. Także oferta kulturalna dzielnicy i organizacje działające w nowatorskim na skalę Warszawy projekcie, jakim jest Wawerska Strefa Kultury – funkcjonująca jako część Wawerskiego Centrum Kultury utworzonego w 2014 r. z połączenia wawerskich klubów kultury – gwarantują mieszkańcom i osobom odwiedzającym Wawer wiele niezapomnianych wrażeń.

Krajobraz dzielnicy zmienia się w dobrym kierunku, myślę, że wielu mieszkańców dostrzega te zmiany.

MJ: Specyfiką Wawra jest duża przestrzeń i rozrzucone, często oddzielone lasami osiedla, co powoduje, że braki w infrastrukturze są bardziej odczuwalne. Co udało się zrobić i jak wiele jeszcze przed nami?

JK: Staramy się równomiernie prowadzić inwestycje w różnych osiedlach dzielnicy i koordynować z Zarządem Transportu Miejskiego korzystny dla mieszkańców rozwój sieci komunikacyjnej w Wawrze.

W mijającej kadencji samorządu w ramach inwestycji publicznych zbudowano w Wawrze ponad 32 km dróg i prawie 20 km chodników. Oznacza to, że prawie połowa dotychczas nieutwardzonych dróg zyskała w ostatnich 4 latach nową nawierzchnię. Zakończono wiele strategicznych dla dzielnicy inwestycji, takich jak budowa nowej 2-kilometrowej drogi łączącej ul. Skalnicową z ul. Panny Wodnej – największa inwestycja drogowa w Wawrze w ostatnich latach, a także budowa równie ważnej dla układu komunikacyjnego dzielnicy ul. Nowozabielskiej w osiedlu Las. Inwestycje drogowe umożliwiły powstanie nowych odcinków linii autobusowych.

Wybudowaliśmy 4 ogólnodostępne parkingi na ponad 250 miejsc, w trakcie budowy są 3 kolejne przy stacjach PKP Radość, Międzylesie i Gocławek. Zakończenie tej inwestycji będzie oznaczało powstanie ponad pół tysiąca nowych miejsc parkingowych w dzielnicy w ostatnich czterech latach.

Wychodząc naprzeciw wzrastającej liczbie mieszkańców dzielnicy, skupiliśmy się na budowie i remontach wawerskich placówek oświatowych. Dzięki nowym inwestycjom, takim jak budowa nowych przedszkoli przy ul. Krupniczej i Kadetów oraz adaptacja nowych pomieszczeń na potrzeby przedszkolne, uda się zwiększyć o 250 liczbę miejsc w przedszkolach.

W ostatnich 4 latach wybudowano także 14 nowych placów zabaw we wszystkich częściach dzielnicy, ocieplono 8 szkół, a na remonty placówek oświatowych przeznaczono prawie 7,5 mln zł! Dokonaliśmy też zmian organizacyjnych w oświacie, tak aby lepiej dostosować ją do obecnych trendów osadnictwa. Rozpoczęliśmy także procedurę budowy nowej szkoły w osiedlu Nadwiśle, które niezwykle prężnie się rozwija.

W ostatnich latach powstało wiele nowych obiektów sportowych, takich jak pływalnia i lodowisko w Aninie czy kompleks boisk w ramach Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Nadwiśle”. Ważna inwestycja, jaką jest budowa tunelu w Międzylesiu, ma już opracowany szczegółowy harmonogram prac, a jej realizacja rozpocznie się jeszcze w 2014 r., inwestycji towarzyszyć będzie budowa brakującego odcinka drogi łączącej Wawer z Wesołą.

Wawer to jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy. Mamy jeszcze wiele do nadrobienia. Codziennie dostrzec można jednak, jak bardzo w ostatnich latach zmienił się w nowoczesne i przyjazne do życia miejsce.

MJ: Wawer powstawał wzdłuż kolejowej linii otwockiej, do dziś stanowi ona główną oś komunikacyjną dzielnicy, ale też generuje sporo uciążliwości. Jak układa się współpraca z PKP i jakie problemy udało się rozwiązać?

JK: Współpracujemy na co dzień z PKP przy realizacji inwestycji w dzielnicy. Efektem tej współpracy jest m.in. długo oczekiwana i bardzo potrzebna budowa wejść z pochylniami na perony w Falenicy, co ułatwiło życie wielu osobom, a także budowa parkingów przy stacjach PKP Radość, Międzylesie i Gocławek. Mieszkańcy zyskają 250, tak potrzebnych, nowych miejsc parkingowych.

MJ: Wielu mieszkańców narzeka na nowy system odbioru śmieci. Czy te zmiany rzeczywiście były niezbędne i czy uda się coś zrobić, by ten system poprawić?

JK: Zmiany, moim zdaniem, były niezbędne, ale nowy system gospodarowania odpadami nie jest idealny. Bardzo dobrze rozumiem protesty mieszkańców dzielnicy w związku z częstotliwością odbioru odpadów czy ze sposobem odbioru odpadów zielonych. Domagaliśmy się odbioru odpadów zielonych z posesji i zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów. Nie wszystko udało nam się wywalczyć, ale jeśli chodzi o odbiór odpadów zielonych w Wawrze, to przynajmniej mamy aż 13 punktów, gdzie można je przywieźć. Także dzięki naszym staraniom opłaty za odbiór odpadów dla gospodarstw jednorodzinnych są mniejsze niż pierwotnie planowano.

MJ: Sporym problemem dla wielu rejonów Wawra jest kwestia wód gruntowych, które w ostatnim czasie znacznie się podniosły. Co Urząd robi w celu rozwiązania tego problemu?

JK: W ramach poprawy odwodnienia ulic na wielu wybudowano elementy poprawiające odprowadzenie wód opadowych, czyli: studzienki ściekowe, studnie osadnikowe czy kratki na ulicach. Mówię o takich ulicach jak: Króla Maciusia, Przyjaźni, Powszechna, Zbójnogórska, Jachowicza, Stradomska, Dzięcioła, Starego Doktora. W najbliższym czasie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, budujące obecnie w Wawrze sieć kanalizacyjną, zainwestuje w prace około 300 mln zł, co jest kwotą bez precedensu w historii naszej dzielnicy i całego miasta. W ramach tego gigantycznego zadania powstaje również możliwość odprowadzania wód opadowych, a więc odwodnienia ulic. Wykonaliśmy też koncepcję i projekty techniczne odwodnienia najbardziej zagrożonych podtopieniami terenów, czyli osiedli Aleksandrów, Nadwiśle i Zerzeń oraz Zbójna Góra. Realizacja budowy będzie zależała od możliwości finansowych, ale część środków już jest zarezerwowana.

MJ: Kolejny problem to brak planów zagospodarowania przestrzennego. Co prawda to nie dzielnice odpowiadają za ich uchwalenie, ale delegatura biura architektury opracowująca te plany mieści się w tym budynku… Jakie są perspektywy przyśpieszenia tych prac?

JK: Rada Dzielnicy i jej komisje, a także wydziały urzędu dopracowały się sprawnego systemu opiniowania przesyłanych do nas planów. Inicjatywa, jeśli chodzi o przystępowanie do nowych opracowań, leży po stronie miejskiego Biura Architektury, a ono współpracuje z Radą Warszawy i jej komisjami. Naszym problemem, poza małą liczbą nowych planów, są przeciągające się, nawet po kilka lat, procedury przy już rozpoczętych planach. Jednym z problemów są obszary leśne. W pewnym sensie z mojej inicjatywy właśnie w tej sprawie odbyło się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady Warszawy z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

MJ: Niedługo rusza budowa południowej obwodnicy Warszawy. Jaki to będzie miało wpływ na warunki życia w Wawrze?

JK: Większość mieszkańców Wawra czeka na tę obwodnicę. Do koncepcji inwestycji wnieśliśmy wiele uwag. Od momentu kiedy koncepcja budowy obwodnicy została przedstawiona po raz pierwszy, w naszym rejonie bardzo dużo zmieniło się przestrzennie. Wawer się rozbudowuje. Bardzo ważne jest dla nas powiązanie POW z ruchem lokalnym i tego głównie dotyczyły nasze wnioski do koncepcji. Można powiedzieć, że wybudowanie POW połączy Wawer z Europą Zachodnią.

MJ: Wawer jest specyficzną dzielnicą, trudno wskazać, gdzie jest jej centrum, wiele urzędów i jednostek organizacyjnych jest porozrzucanych po różnych zakątkach dzielnicy. To dobra sytuacja dla mieszkańców?

JK: Z jednej strony to pewna tradycja Wawra i mieszkańcy są do niej jakoś przywiązani. Z drugiej strony stwarza to jednak spore niedogodności. Dlatego podjęliśmy działania, by wykreować prawdziwe centrum administracyjno-kulturalne w Międzylesiu. Powstała koncepcja zlokalizowania w sąsiadujących ze sobą budynkach obecnego urzędu dzielnicy i dawnego budynku gimnazjum przy ul. Żegańskiej większości ważnych instytucji publicznych. Pierwszym etapem tego działania jest powołanie w tym roku Wawerskiego Centrum Kultury, powstałego z połączenia wawerskich klubów kultury, które stały się filiami WCK. Gdy będą możliwości finansowe, budynek po gimnazjum zostanie zmodernizowany według opracowanego projektu i wówczas, poza pomieszczeniami dla WCK i salą widowiskową, znajdzie się tam miejsce dla Urzędu Stanu Cywilnego i jeszcze kilku instytucji. Budowana obok galeria handlowa wzmocni funkcje centrotwórcze tej części Międzylesia.

MJ: Na dniach rusza wyczekiwana od dawna, a realizowana przez ZMID budowa przejazdu pod torami kolejowymi w Międzylesiu. Zostanie przebudowany cały układ komunikacyjny tego rejonu. W połączeniu z budowanym w tym rejonie centrum handlowym Ferio oraz planami przebudowy budynku dawnego gimnazjum przy Żegańskiej czeka nas w tym rejonie prawdziwa urbanistyczna rewolucja?

JK: O postępujących zmianach i zamierzeniach odnośnie centrum administracyjno-kulturalnego już powiedziałam. Rozpoczęta już właściwie inwestycja drogowa, czyli budowa tunelu, bardzo zmieni tę część Międzylesia. Przeznaczony do przebudowy jest odcinek drogi na długości 830 m, z czego ok. 80 m stanowi tunel, który ma zastąpić istniejący przejazd przez tory kolejowe. Szerokość nowej drogi umożliwi wytyczenie dwóch pasów ruchu w obydwu kierunkach. W ramach inwestycji powstaną także podziemne przejścia dla pieszych – jedno pod torami kolejowymi i obiema jezdniami ul. Patriotów oraz drugie w rejonie Urzędu Dzielnicy Wawer. Nowy przebieg ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej od ul. Mrówczej do ul. Dworcowej oznacza, że jezdnia poprowadzona będzie szerokim łukiem po północnej stronie istniejącego przejazdu kolejowego. Na dalszym odcinku, do ul. Pożaryskiego, jezdnia przebiegać będzie w tym samym miejscu co dotychczas. Na skrzyżowaniach z ul. Mrówczą i ul. Dworcową powstaną ronda, a istniejące rondo na skrzyżowaniu z ul. Pożaryskiego będzie przebudowane. Odcinki ul. Zwoleńskiej od ul. Mrówczej do ul. Patriotów i ul. Żegańskiej od ul. Szpotańskiego do ul. Dworcowej będą umożliwiały dojazd do posesji oraz ulic zlokalizowanych w rejonie linii kolejowej. W okolicy będzie sporo miejsc parkingowych, powstanie też nowy parking przy stacji PKP, więc nie będzie problemów z parkowaniem.

MJ: Czego Wawer potrzebuje teraz najbardziej?

JK: Spokojnej kontynuacji polityki proinwestycyjnej, która uwzględnia potrzeby wynikające ze wzrostu liczby mieszkańców i specyfikę naszej zielonej dzielnicy.

MJ: Dziękuję bardzo za rozmowę.

Tagi: burmistrz, pytania do burmistrza, Zarząd Dzielnicy Rembertów, pytania, burmistrz Wawer


Komentarze użytkowników (1)

Dodaj komentarz
Rychu | 2014-10-24 11:14:58

Wawer to przykład ( jeden z wielu w skali kraju) niekontrolowanego rozlewu zabudowy na tzw. przedmieściach ( polecam książkę " Wanna z kolumnadą" ), co w przypadku naszej dzielnicy oznacza, ze pozostawia się zdewastowane lub nieuporządkowane kwartały ulic ( lub dróg), a urbanizuje się otulinę MPK. Oznacza to , że przejeżdżamy z zamkniętymi oczami przez tereny dawniej zurbanizowane, a dziś zapuszczone, po to aby dostać się do posiadłości położonych na terenach, gdzie kiedyś były pola lub lasy - tak jest łatwiej.
Taki stan sprawia, że zawsze będzie brakowało wodociągów, kanalizacji i dróg. W pogoni za zyskiem nie ma jednak odważnego, który gotowy jest zatrzymać ten proces.:(.

Stalgast

Kalendarz Imprez

Sierpień 2019
PnWtSrCzwPtSoNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia


Sobota, 24 sierpnia 2019

bodyART w Lesie Milowym 2019

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Muzyczne popołudnia - koncert pt. "Niby nic"

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Koncert Kasi Lins | Plażówka

Zgłoś wydarzenie

Wesbud
Archiwum wydań drukowanych
 

Nasza ankieta

Jakie formy aktywnego, wakacyjnego wypoczynku są dla Ciebie interesujące?

Wycieczki rowerowe
Wspinaczka górska
Spływy kajakowe
Sporty wodne
Sporty ekstremalne
Turystyka piesza
Aktywne zwiedzanie
Inne
Zobacz wyniki
Szkoła

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:
Zapisz Usuń