WARSZAWA:   Wesoła - Wawer - Praga Południe - Rembertów

Wybierz wydanie:

Logowanie

automatyczne logowanie
Zarejestruj się    Zapomniałem hasła

Czwartek, 2 lutego 2023 r.
Imieniny obchodzą: Maria, Mirosław, Joanna

Po latach pytamy znów

Marcin Jędrzejewski  |  24 października 2014

Na finiszu mijającej właśnie kadencji samorządowej z Panią Burmistrz Dzielnicy Wawer - Jolantą Koczorowską rozmawia m.in. o inwestycjach, problemie wód gruntowych oraz tunelu w Międzylesiu Marcin Jędrzejewski.

Marcin Jędrzejewski: Dzień dobry. Kończy się powoli Pani czteroletnia kadencja na stanowisku Burmistrza Dzielnicy, trudno więc nie zacząć tego wywiadu od prośby o kilka słów, jak Pani ocenia te minione lata.

Jolanta Koczorowska: Myślę, że lata 2010-2014 to dla dzielnicy Wawer czas wyjątkowo szybkiego rozwoju. Ukazuje to wzrastająca liczba nowych mieszkańców – przybyło ich w tym okresie ponad 5 tys. – oraz inwestycji, zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. W ostatnich 4 latach wydano w Wawrze ponad 5 tys. decyzji o pozwoleniu na budowę, co stawia naszą dzielnicę w warszawskiej czołówce i świadczy o wzrastającym zainteresowaniu zamieszkaniem i inwestowaniem w Wawrze.

Dzielnica Wawer to miejsce wyjątkowe na mapie Warszawy. Wyróżnia ją specyficzny, zdrowy mikroklimat, piękne lasy i bogata przyroda. Stwarza to niepowtarzalne warunki do uprawiania sportu i rekreacji, zarówno zimą, jak i latem. Leśne ścieżki rowerowe i trasy dla biegaczy to wymarzony prezent dla fanów tych sportów z całej Warszawy. Także oferta kulturalna dzielnicy i organizacje działające w nowatorskim na skalę Warszawy projekcie, jakim jest Wawerska Strefa Kultury – funkcjonująca jako część Wawerskiego Centrum Kultury utworzonego w 2014 r. z połączenia wawerskich klubów kultury – gwarantują mieszkańcom i osobom odwiedzającym Wawer wiele niezapomnianych wrażeń.

Krajobraz dzielnicy zmienia się w dobrym kierunku, myślę, że wielu mieszkańców dostrzega te zmiany.

MJ: Specyfiką Wawra jest duża przestrzeń i rozrzucone, często oddzielone lasami osiedla, co powoduje, że braki w infrastrukturze są bardziej odczuwalne. Co udało się zrobić i jak wiele jeszcze przed nami?

JK: Staramy się równomiernie prowadzić inwestycje w różnych osiedlach dzielnicy i koordynować z Zarządem Transportu Miejskiego korzystny dla mieszkańców rozwój sieci komunikacyjnej w Wawrze.

W mijającej kadencji samorządu w ramach inwestycji publicznych zbudowano w Wawrze ponad 32 km dróg i prawie 20 km chodników. Oznacza to, że prawie połowa dotychczas nieutwardzonych dróg zyskała w ostatnich 4 latach nową nawierzchnię. Zakończono wiele strategicznych dla dzielnicy inwestycji, takich jak budowa nowej 2-kilometrowej drogi łączącej ul. Skalnicową z ul. Panny Wodnej – największa inwestycja drogowa w Wawrze w ostatnich latach, a także budowa równie ważnej dla układu komunikacyjnego dzielnicy ul. Nowozabielskiej w osiedlu Las. Inwestycje drogowe umożliwiły powstanie nowych odcinków linii autobusowych.

Wybudowaliśmy 4 ogólnodostępne parkingi na ponad 250 miejsc, w trakcie budowy są 3 kolejne przy stacjach PKP Radość, Międzylesie i Gocławek. Zakończenie tej inwestycji będzie oznaczało powstanie ponad pół tysiąca nowych miejsc parkingowych w dzielnicy w ostatnich czterech latach.

Wychodząc naprzeciw wzrastającej liczbie mieszkańców dzielnicy, skupiliśmy się na budowie i remontach wawerskich placówek oświatowych. Dzięki nowym inwestycjom, takim jak budowa nowych przedszkoli przy ul. Krupniczej i Kadetów oraz adaptacja nowych pomieszczeń na potrzeby przedszkolne, uda się zwiększyć o 250 liczbę miejsc w przedszkolach.

W ostatnich 4 latach wybudowano także 14 nowych placów zabaw we wszystkich częściach dzielnicy, ocieplono 8 szkół, a na remonty placówek oświatowych przeznaczono prawie 7,5 mln zł! Dokonaliśmy też zmian organizacyjnych w oświacie, tak aby lepiej dostosować ją do obecnych trendów osadnictwa. Rozpoczęliśmy także procedurę budowy nowej szkoły w osiedlu Nadwiśle, które niezwykle prężnie się rozwija.

W ostatnich latach powstało wiele nowych obiektów sportowych, takich jak pływalnia i lodowisko w Aninie czy kompleks boisk w ramach Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Nadwiśle”. Ważna inwestycja, jaką jest budowa tunelu w Międzylesiu, ma już opracowany szczegółowy harmonogram prac, a jej realizacja rozpocznie się jeszcze w 2014 r., inwestycji towarzyszyć będzie budowa brakującego odcinka drogi łączącej Wawer z Wesołą.

Wawer to jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy. Mamy jeszcze wiele do nadrobienia. Codziennie dostrzec można jednak, jak bardzo w ostatnich latach zmienił się w nowoczesne i przyjazne do życia miejsce.

MJ: Wawer powstawał wzdłuż kolejowej linii otwockiej, do dziś stanowi ona główną oś komunikacyjną dzielnicy, ale też generuje sporo uciążliwości. Jak układa się współpraca z PKP i jakie problemy udało się rozwiązać?

JK: Współpracujemy na co dzień z PKP przy realizacji inwestycji w dzielnicy. Efektem tej współpracy jest m.in. długo oczekiwana i bardzo potrzebna budowa wejść z pochylniami na perony w Falenicy, co ułatwiło życie wielu osobom, a także budowa parkingów przy stacjach PKP Radość, Międzylesie i Gocławek. Mieszkańcy zyskają 250, tak potrzebnych, nowych miejsc parkingowych.

MJ: Wielu mieszkańców narzeka na nowy system odbioru śmieci. Czy te zmiany rzeczywiście były niezbędne i czy uda się coś zrobić, by ten system poprawić?

JK: Zmiany, moim zdaniem, były niezbędne, ale nowy system gospodarowania odpadami nie jest idealny. Bardzo dobrze rozumiem protesty mieszkańców dzielnicy w związku z częstotliwością odbioru odpadów czy ze sposobem odbioru odpadów zielonych. Domagaliśmy się odbioru odpadów zielonych z posesji i zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów. Nie wszystko udało nam się wywalczyć, ale jeśli chodzi o odbiór odpadów zielonych w Wawrze, to przynajmniej mamy aż 13 punktów, gdzie można je przywieźć. Także dzięki naszym staraniom opłaty za odbiór odpadów dla gospodarstw jednorodzinnych są mniejsze niż pierwotnie planowano.

MJ: Sporym problemem dla wielu rejonów Wawra jest kwestia wód gruntowych, które w ostatnim czasie znacznie się podniosły. Co Urząd robi w celu rozwiązania tego problemu?

JK: W ramach poprawy odwodnienia ulic na wielu wybudowano elementy poprawiające odprowadzenie wód opadowych, czyli: studzienki ściekowe, studnie osadnikowe czy kratki na ulicach. Mówię o takich ulicach jak: Króla Maciusia, Przyjaźni, Powszechna, Zbójnogórska, Jachowicza, Stradomska, Dzięcioła, Starego Doktora. W najbliższym czasie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, budujące obecnie w Wawrze sieć kanalizacyjną, zainwestuje w prace około 300 mln zł, co jest kwotą bez precedensu w historii naszej dzielnicy i całego miasta. W ramach tego gigantycznego zadania powstaje również możliwość odprowadzania wód opadowych, a więc odwodnienia ulic. Wykonaliśmy też koncepcję i projekty techniczne odwodnienia najbardziej zagrożonych podtopieniami terenów, czyli osiedli Aleksandrów, Nadwiśle i Zerzeń oraz Zbójna Góra. Realizacja budowy będzie zależała od możliwości finansowych, ale część środków już jest zarezerwowana.

MJ: Kolejny problem to brak planów zagospodarowania przestrzennego. Co prawda to nie dzielnice odpowiadają za ich uchwalenie, ale delegatura biura architektury opracowująca te plany mieści się w tym budynku… Jakie są perspektywy przyśpieszenia tych prac?

JK: Rada Dzielnicy i jej komisje, a także wydziały urzędu dopracowały się sprawnego systemu opiniowania przesyłanych do nas planów. Inicjatywa, jeśli chodzi o przystępowanie do nowych opracowań, leży po stronie miejskiego Biura Architektury, a ono współpracuje z Radą Warszawy i jej komisjami. Naszym problemem, poza małą liczbą nowych planów, są przeciągające się, nawet po kilka lat, procedury przy już rozpoczętych planach. Jednym z problemów są obszary leśne. W pewnym sensie z mojej inicjatywy właśnie w tej sprawie odbyło się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady Warszawy z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

MJ: Niedługo rusza budowa południowej obwodnicy Warszawy. Jaki to będzie miało wpływ na warunki życia w Wawrze?

JK: Większość mieszkańców Wawra czeka na tę obwodnicę. Do koncepcji inwestycji wnieśliśmy wiele uwag. Od momentu kiedy koncepcja budowy obwodnicy została przedstawiona po raz pierwszy, w naszym rejonie bardzo dużo zmieniło się przestrzennie. Wawer się rozbudowuje. Bardzo ważne jest dla nas powiązanie POW z ruchem lokalnym i tego głównie dotyczyły nasze wnioski do koncepcji. Można powiedzieć, że wybudowanie POW połączy Wawer z Europą Zachodnią.

MJ: Wawer jest specyficzną dzielnicą, trudno wskazać, gdzie jest jej centrum, wiele urzędów i jednostek organizacyjnych jest porozrzucanych po różnych zakątkach dzielnicy. To dobra sytuacja dla mieszkańców?

JK: Z jednej strony to pewna tradycja Wawra i mieszkańcy są do niej jakoś przywiązani. Z drugiej strony stwarza to jednak spore niedogodności. Dlatego podjęliśmy działania, by wykreować prawdziwe centrum administracyjno-kulturalne w Międzylesiu. Powstała koncepcja zlokalizowania w sąsiadujących ze sobą budynkach obecnego urzędu dzielnicy i dawnego budynku gimnazjum przy ul. Żegańskiej większości ważnych instytucji publicznych. Pierwszym etapem tego działania jest powołanie w tym roku Wawerskiego Centrum Kultury, powstałego z połączenia wawerskich klubów kultury, które stały się filiami WCK. Gdy będą możliwości finansowe, budynek po gimnazjum zostanie zmodernizowany według opracowanego projektu i wówczas, poza pomieszczeniami dla WCK i salą widowiskową, znajdzie się tam miejsce dla Urzędu Stanu Cywilnego i jeszcze kilku instytucji. Budowana obok galeria handlowa wzmocni funkcje centrotwórcze tej części Międzylesia.

MJ: Na dniach rusza wyczekiwana od dawna, a realizowana przez ZMID budowa przejazdu pod torami kolejowymi w Międzylesiu. Zostanie przebudowany cały układ komunikacyjny tego rejonu. W połączeniu z budowanym w tym rejonie centrum handlowym Ferio oraz planami przebudowy budynku dawnego gimnazjum przy Żegańskiej czeka nas w tym rejonie prawdziwa urbanistyczna rewolucja?

JK: O postępujących zmianach i zamierzeniach odnośnie centrum administracyjno-kulturalnego już powiedziałam. Rozpoczęta już właściwie inwestycja drogowa, czyli budowa tunelu, bardzo zmieni tę część Międzylesia. Przeznaczony do przebudowy jest odcinek drogi na długości 830 m, z czego ok. 80 m stanowi tunel, który ma zastąpić istniejący przejazd przez tory kolejowe. Szerokość nowej drogi umożliwi wytyczenie dwóch pasów ruchu w obydwu kierunkach. W ramach inwestycji powstaną także podziemne przejścia dla pieszych – jedno pod torami kolejowymi i obiema jezdniami ul. Patriotów oraz drugie w rejonie Urzędu Dzielnicy Wawer. Nowy przebieg ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej od ul. Mrówczej do ul. Dworcowej oznacza, że jezdnia poprowadzona będzie szerokim łukiem po północnej stronie istniejącego przejazdu kolejowego. Na dalszym odcinku, do ul. Pożaryskiego, jezdnia przebiegać będzie w tym samym miejscu co dotychczas. Na skrzyżowaniach z ul. Mrówczą i ul. Dworcową powstaną ronda, a istniejące rondo na skrzyżowaniu z ul. Pożaryskiego będzie przebudowane. Odcinki ul. Zwoleńskiej od ul. Mrówczej do ul. Patriotów i ul. Żegańskiej od ul. Szpotańskiego do ul. Dworcowej będą umożliwiały dojazd do posesji oraz ulic zlokalizowanych w rejonie linii kolejowej. W okolicy będzie sporo miejsc parkingowych, powstanie też nowy parking przy stacji PKP, więc nie będzie problemów z parkowaniem.

MJ: Czego Wawer potrzebuje teraz najbardziej?

JK: Spokojnej kontynuacji polityki proinwestycyjnej, która uwzględnia potrzeby wynikające ze wzrostu liczby mieszkańców i specyfikę naszej zielonej dzielnicy.

MJ: Dziękuję bardzo za rozmowę.

Tagi: burmistrz, pytania do burmistrza, Zarząd Dzielnicy Rembertów, pytania, burmistrz Wawer


Komentarze użytkowników (1)

Dodaj komentarz
Rychu | 2014-10-24 11:14:58

Wawer to przykład ( jeden z wielu w skali kraju) niekontrolowanego rozlewu zabudowy na tzw. przedmieściach ( polecam książkę " Wanna z kolumnadą" ), co w przypadku naszej dzielnicy oznacza, ze pozostawia się zdewastowane lub nieuporządkowane kwartały ulic ( lub dróg), a urbanizuje się otulinę MPK. Oznacza to , że przejeżdżamy z zamkniętymi oczami przez tereny dawniej zurbanizowane, a dziś zapuszczone, po to aby dostać się do posiadłości położonych na terenach, gdzie kiedyś były pola lub lasy - tak jest łatwiej.
Taki stan sprawia, że zawsze będzie brakowało wodociągów, kanalizacji i dróg. W pogoni za zyskiem nie ma jednak odważnego, który gotowy jest zatrzymać ten proces.:(.

stalgast2

Kalendarz Imprez

Luty 2023
PnWtSrCzwPtSoNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia


Niedziela, 5 lutego 2023

Spotkanie z Krystyną Czerni i wystawa sztuki sakralnej

Piątek, 10 lutego 2023

Pijcie Ocet, czyli spektakl w WCK Marysin

Niedziela, 12 lutego 2023

Lwy Fortepianu w hotelu Boss

Zgłoś wydarzenie

Archiwum wydań drukowanych
 

Nasza ankieta

Jaka forma imprez lokalnych podoba Ci się najbardziej?

kino plenerowe
wyprzedaż garażowa
piknik / festyn
zajęcia sportowe, maratony, biegi, rajdy rowerowe
koncerty
wieczory autorskie, benefisy
warsztaty artystyczne (rękodzieło, teatr, malarstwo, rysunek, śpiew)
imprezy charytatywne
Zobacz wyniki

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:
Zapisz Usuń