WARSZAWA:   Wesoła - Wawer - Praga Południe - Rembertów

Wybierz wydanie:

Logowanie

automatyczne logowanie
Zarejestruj się    Zapomniałem hasła

Środa, 27 września 2023 r.
Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma

Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendia artystyczne m.st. Warszawy

Redakcja .  |  29 grudnia 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendia artystyczne m.st. Warszawy
Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendia artystyczne m.st. Warszawy przyznawane przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 
Stypendia artystyczne m.st. Warszawy skierowane są do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie. Zasady ubiegania się o stypendia artystyczne określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów artystycznych m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXII/993/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy.
 
 
I. Tryb i termin składania wniosków stypendialnych
 
1. Wnioski o przyznanie dzielnicowych stypendiów artystycznych m.st. Warszawy, przyznawanych przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na realizację przedsięwzięć tematycznie związanych z Dzielnicą Wawer m.st. Warszawą, bądź takich, których odbiorcami będą mieszkańcy Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa.
2. Wnioski należy składać do 15 stycznia 2021 r. do godz. 12.00. W przypadku wniosków o przyznanie stypendium nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
3. Stypendia przyznawane są na okres 6 miesięcy lub 12 miesięcy.
4. W danym roku kalendarzowym osoba ubiegająca się o stypendium może złożyć jeden wniosek stypendialny.
5. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych m.st. Warszawy.
 
II. Kategorie stypendialne
 
Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: "Debiut" i "Twórczość z dorobkiem", następującym osobom:
1)debiutującym, przy czym za debiutanta/debiutantkę uznaje się osobę, która w zakresie uprawianej przez siebie dziedziny nie prezentowała publicznie, do chwili składania wniosku o przyznanie stypendium, swojego dorobku w sposób właściwy dla danej dziedziny, a zatem odpowiednio:
a) w dziedzinie literatury nie ukazała się żadna jej publikacja książkowa;
b) w dziedzinie sztuk wizualnych prace jej nie były prezentowane na żadnej wystawie;
c) w dziedzinie sztuk performatywnych (teatr, film lub taniec) nie przygotowała lub nie była obsadzona w żadnej roli w profesjonalnym przedstawieniu prezentowanym publicznie (w sieci kin, teatrów, w ramach pokazów festiwalowych, TV, w wydaniach na DVD i innych nośnikach, w tym na płatnych platformach filmowych lub w kanałach internetowych oferujących usługi typu VOD, streaming itp.); analogicznie rozumie się debiut w zakresie choreografii, scenariusza oraz wizji reżyserskiej;
d) w dziedzinie muzyki (kompozycji muzycznej) żaden utwór jej autorstwa nie był dotychczas wykonywany publicznie (w tym jako ścieżka dźwiękowa do przedstawień teatralnych ani produkcji filmowych i/lub TV) ani wydany drukiem. Debiutantami/debiutantkami natomiast pozostają osoby, które swój dorobek udostępniały w ramach procesu edukacji własnej (nie czerpiąc korzyści finansowych od odbiorców, reklamodawców itp.) oraz indywidualnie i nieodpłatnie w sieci interesowej (blog, kanały społecznościowe itp.);
2) twórcom/twórczyniom z dorobkiem, na podstawie portfolio lub innej formy dokumentacji twórczości.
 
III. Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:
 
1) film;
2) literatura;
3) muzyka;
4) opieka nad zabytkami;
5) taniec;
6) teatr;
7) sztuki wizualne;
8) upowszechnianie kultury.
 
Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o przyznanie stypendium musi być przyporządkowane do jednej z powyższych dziedzin. W przypadku przedsięwzięć, które dotyczą kilku dziedzin, osoba wnioskująca, decydując, w której dziedzinie chce złożyć wniosek, rozstrzyga, który z elementów składanej propozycji ma charakter wiodący.
 
IV. Sposób składania wniosków:
 
1. Wzór wniosku o przyznanie stypendiów określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia stanowi klauzula informacyjną o sposobach przetwarzania danych osobowych, z którą zapoznanie się należy potwierdzić we wniosku.
3. Do wniosków należy dołączyć następujące załączniki
a) Co najmniej dwie rekomendacje przedsięwzięcia stypendialnego od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy przedsięwzięcie, przedstawicieli związku twórczego, instytucji kultury, organizacji mogącej ocenić przedsięwzięcie stypendialne pod względem merytorycznym lub opiekuna artystycznego.
Rekomendacje powinny być:
- przygotowane na wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia;
- własnoręcznie podpisane przez osoby wystawiające dokument (obligatoryjne).
 
Informacje dodatkowe:
 
1. W przypadku twórców z dorobkiem - portfolio lub dokumentację twórczości prezentujące dorobek wnioskodawcy, np. wydruki lub kserokopie: katalogów z wystaw indywidualnych, reprodukcji prac, recenzji, opinii, wybranych utworów i artykułów (synteza do 20 stron formatu A4, możliwa także w wersji elektronicznej), płyty CD, DVD lub pendrive z nagranymi koncertami, występami, slajdami.
2.W przypadku wniosków dotyczących stypendium w zakresie opieki nad zabytkami - oświadczenie, do której instytucji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki przeprowadzonych badań.
3. Komplet dokumentów (podpisany wniosek stypendialny, rekomendacje oraz stosowne oświadczenia określone Regulaminem) należy dołączyć na jednym nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD lub pendrive), przy czym warunkiem uznania wniosku za skutecznie przesłany jest możliwość prawidłowego odczytania wszystkich zapisanych na ww. nośnikach plików za pomocą pakietów biurowych: MS Office i Adobe Reader (w przypadku plików tekstowych); załączane pliki audio powinny mieć format: mp3, wav; pliki wideo: mpg, mpeg, avi, mp4;zdjęcia: pdf, jpg, png, tiff.
4. Wnioski niepodpisane, bez podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o sposobach przetwarzania danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, wnioski niezawierające załączników i oświadczeń, o których mowa w punkcie IV. 3 lub w przypadku złożenia po terminie - nie spełniają wymogów formalnych.
Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.
5. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych wniosków po terminie zakończenia naboru, o którym mowa w punkcie I. 2.
6. Od decyzji komisji stypendialnej w sprawie stypendium nie przysługuje odwołanie.
 
V. Kryteria oceny
 
Wnioski o przyznanie stypendium oceniane będą według następujących kryteriów:
1) wartość artystyczna, edukacyjna lub społeczna przedsięwzięcia, z uwzględnieniem życia kulturalnego i dziedzictwa Warszawy;
2) unikatowa tematyka przedsięwzięcia wyróżniająca je spośród innych rozpatrywanych w danej dziedzinie, w tym indywidualny sposób ujęcia tematu;
3) realne określenie celu i rezultatu przedsięwzięcia oraz właściwy dobór środków i metod jego realizacji;
4) potencjał przedsięwzięcia w kontekście przedstawionych rekomendacji, dotychczasowej kariery twórczej oraz dorobku artystycznego zaprezentowanego w portfolio.
 
VI. Wysokość przyznania stypendium
 
Miesięczną wysokość stypendium Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy określa Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Informacja o wysokości stypendium podawana jest na stronie internetowej m.st. Warszawy wraz z ogłoszeniem listy osób, które otrzymały stypendium. Przewidywana kwota 1 000,00 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: +48 22 443 68 97 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: dmlot@um.warszawa.pl 

Tagi: stypendium, rozwój, przyszłość, informacje, program, stypendialny, informacje, nauka, oceny, wniosek,


Komentarze użytkowników (0)

Dodaj komentarz
stalgast2

Kalendarz Imprez

Wrzesień 2023
PnWtSrCzwPtSoNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia


10 maja - 27 września 2023

Psie spacery z trenerem psów w Wesołej

Zgłoś wydarzenie

Archiwum wydań drukowanych
 

Nasza ankieta

Jaką potrawę wielkanocną lubisz najbardziej?

barszcz biały z kiełbasą
żurek na zakwasie
pieczona biała kiełbasa
pasztet wielkanocny
mazurek
pascha
wielkanocna baba
sernik
inne
Zobacz wyniki
oromedica

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:
Zapisz Usuń