WARSZAWA:   Wesoła - Wawer - Praga Południe - Rembertów

Wybierz wydanie:

Logowanie

automatyczne logowanie
Zarejestruj się    Zapomniałem hasła

Sobota, 8 maja 2021 r.
Imieniny obchodzą: Stanisław, Eryk, Liza

Z prac Rady Dzielnicy Rembertów (styczeń 2018)

Arkadiusz Piotrowski Radny dzielnicy Rembertów  |  22 lutego 2018

Zgodnie z planem pracy Rady Dzielnicy Rembertów w dniu 7.02.2018 r. odbyła się kolejna sesja, podczas której radni rozpatrzyli cztery projekty uchwał: dwa dotyczyły wniosków związanych z budżetem realizowanym w 2018 r., a dwa – dostosowania prawnego przebiegu i zasięgu nazw ulic Zabranieckiej i Strażackiej do stanu faktycznego w terenie po wybudowaniu połączenia tych ulic.

Pierwsza zmiana w budżecie Rembertowa na 2018 r. dotyczyła zarezerwowania w 2018 r. odpowiednich środków na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg, w tym tych niewypłaconych w 2017 r. (np. związanych z budową ul. Paderewskiego – ponad 370 tys. zł). Rada Dzielnicy wprowadziła także nowe drobne zadania inwestycyjne:

1)    Budowa chodnika w drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Admiralskiej (za budynkiem nr 1 w stronę budynków nr 1A, 3 i 3A). Na wykonanie dokumentacji technicznej i roboty budowlane zarezerwowano 45 tys. zł.

2)    Budowa oświetlenia ulic Karolówka (150 tys. zł) i Sztukatorskiej odc. Kordiana - Chruściela (60 tys. zł).

3)    Budowa przyłączy do sieci gazowej oraz sieci wod.-kan. do budynku przy ul. Strażackiej w celu poprawy standardu technicznego budynku. Planowane wydatki to 80 tys. zł. Po inwestycji budynek będzie wykorzystany na potrzeby mieszkańców Rembertowa. Zarząd Dzielnicy pracuje nad wariantami rozwiązań.

4)    Budowa przyłączy do sieci wodociągowej budynku Przedszkola przy ul. Kordiana. Planowane wydatki to 40 tys. zł. Inwestycja została skoordynowana z budową przez MPWiK wodociągu w ul. Kordiana (już w 2018 r.). Realizowane na terenie Rembertowa inwestycje wod.-kan. zostały przedstawione na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu w dniu 13.02.2018 r. O szczegółach w kolejnym numerze WS.

5)    W związku z decyzją PINB przeznaczono 20 tys. zł na wykonanie instalacji odgromowej budynku komunalnego przy al. Chruściela 1/3.

Druga zmiana w budżecie dotyczyła planu finansowego Domu Kultury „Rembertów” z al. Komandosów 8. Rada Dzielnicy zgodnie z wnioskiem Zarządu Dzielnicy zwiększyła planowane wydatki DK „Rembertów” o 10 tys. zł w celu realizacji projektu pt. „Bliżej Dalekiego Wschodu” realizowanego przez DK „Rembertów” w partnerstwie z DK „Praga” i DK „Świt”. Projekt jest finansowany z Funduszu Animacji Kultury w ramach edukacji kulturalnej prowadzonej przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy. W zakresie projektu przewidziano m.in. warsztaty kulinarne kuchni dalekowschodniej (np. tybetańskiej), warsztaty animacji filmowej, koncerty muzyki z krajów Dalekiego Wschodu. Realizacja projektu w tym roku.

Uchwały w sprawie nazw ulic dotyczyły uporządkowania w dokumentach przebiegu i określenia zasięgu ulicy Zabranieckiej i ulicy Strażackiej. Dotychczasowy formalnie określony przebieg ulicy Zabranieckiej nie pokrywał się z nowym przebiegiem ulicy w terenie w związku z budową ulicy Strażackiej i jej połączenia z ulicą Zabraniecką. Równocześnie zmienił się przebieg ulicy Strażackiej, która utraciła połączenie z ulicą Gwarków. Rada Dzielnicy przyjęła dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła zniesienia nazwy ulicy Zabranieckiej tam, gdzie ona w terenie nie istnieje, oraz jednoznacznego ustalenia miejsca zakończenia obowiązywania nazwy ulicy Zabranieckiej i rozpoczęcia nazwy ulicy Strażackiej na granicy administracyjnej dzielnicy Rembertów i dzielnicy Targówek. Druga dotyczyła analogicznie nazwy ulicy Strażackiej. Zmiany mają charakter porządkujący, nie wprowadzają zmian w adresach. Jedyne koszty, jakie generują, to 400 zł na instalację tablic z nazwą ulicy w miejscu zmiany nazw ulic Zabranickiej i Strażackiej. Środki zapewni ZDM w ramach Miejskiego Systemu Informacji.

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju w dniu 25.01.2018 r. zapoznała się z przygotowaną przez projektantów koncepcją Centrum Lokalnego „Chruściela” (teren między Urzędem a Biblioteką). W wyniku dyskusji zebrano wnioski dla projektantów, które posłużą do wypracowania szczegółowych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2020.

Komisja Bezpieczeństwa w dniu 1.02.2018 r. zapoznała się z informacjami służb o stanie bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Rembertów w roku 2017. Statystki prezentowane przez służby mundurowe – podobnie jak w ubiegłych latach – ukazywały Rembertów jako dzielnicę bezpieczną. Jednakże, jak zwykle, problem tkwi w szczegółach, na co wskazywali radni, szczególnie w zakresie ruchu drogowego. Użytkownicy kolejnych oddawanych po przebudowie do użytku dróg wnioskują o budowę spowalniaczy (oczywiście pojawiają się też oponenci tego typu rozwiązań). Każdorazowa zmiana organizacji ruchu w związku ze spowalniaczami będzie poprzedzona badaniem ruchu drogowego.

Przy współudziale Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju kontynuowane są prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Rembertów. I już w dniach od 19.02 do 21.03.2018 r. w Urzędzie m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79 (parter, od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00), będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki obejmującego obszar ograniczony ulicami: Roty, Kadrowa, Czwartaków, Zesłańców Polskich. Będzie on także opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Zapraszam, szczególnie mieszkańców Starego Rembertowa, na dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 6 marca 2018 r. w sali nr 012 Urzędu Dzielnicy Rembertów o godz. 18.00. Uwagi do projektu planu można składać do dnia 11 kwietnia 2018 r.

 


 

Tagi: rada dzielnicy, Rembertów, wiadomości, samorząd


Komentarze użytkowników (0)

Dodaj komentarz
stalgast

Kalendarz Imprez

Najbliższe wydarzenia


15 kwietnia - 31 maja 2021

Podziel się swoim skarbem

20 kwietnia - 23 maja 2021

Wymieniamy Karty Ucznia w klasach 4-7

30 kwietnia - 15 czerwca 2021

Nabór do projektu

Zgłoś wydarzenie

Mazowiecka 18
Archiwum wydań drukowanych
 

Nasza ankieta

Czy wiosna motywuje cię do bardziej aktywnego trybu życia?

Tak, wstępuje we mnie nowa energia
Łatwiej mi się ruszyć, ale sama wiosna to za mało
Nie, mój tryb życia nie zmienia się wraz z porami roku
Zobacz wyniki
wodociągowa

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:
Zapisz Usuń